Moterys Vinco Kudirkos gyvenime

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterys Vinco Kudirkos gyvenime
Keywords:
LT
V. Kudirka; Moterys / Women; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie moteris V. Kudirkos gyvenime. Atskleidžiama, kokį vaidmenį suvaidino namų aplinkos moterys – motina, pamotė, seserys – skleidžiantis jo meniniams polinkiams, ugdantis socialumą, rengiantis aktyviai visuomeninei veiklai. Straipsnyje išryškinamas V. Kudirkos požiūris į lietuvės mergaitės išsilavinimą, jos vietą ir vaidmenį nacionaliniame išsivaduojamajame judėjime, jos kaip savo vaikų tautinio tapatumo ugdytojos funkcijas. Akcentuojamas V. Kudirkos tikėjimas, kad motinos pažadins užslopintą tautinio sąmoningumo jausmą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvaičių išsilavinimas; Moterys; Motina; Pamotė; Seserys; V. Kudirka; Calibre; Lithuanians Education; Mother; Sister; Stepmother; V. Kudirka; Women; Womenfolk.

ENThe article is about the women in the life of Vincas Kudirka. It reveals the role of women in his domestic environment – his mother, stepmother, sisters – in developing his artistic vocation, sociability, and preparation for active social activities. The article highlights Kudirka’s attitude towards the education of a Lithuanian girl, her place and role in the national liberation movement, her functions in fostering national identity in own children. Kudirka’s belief that mothers will wake the suppressed national identity up is emphasised.

Related Publications:
Garsios Lietuvos moterys : XIV-XX a. pirmoji pusė / Anelė Butkuvienė. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2008. 358 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4742
Updated:
2013-04-28 16:07:53
Metrics:
Views: 43
Export: