Turtinių bausmių reforma naujajame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Turtinių bausmių reforma naujajame Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse
Alternative Title:
Reform of the pecuniary penalties in the new Lithuanian criminal code
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 52 (44), p. 58-69
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LT2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujajam Baudžiamajam kodeksui buvo pradėta taikyti visiškai nauja kriminalinių sankcijų sistema. Straipsnyje nagrinėjamos esminės bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių sistemos reglamentavimo naujovės, daug dėmesio skiriama priežasčių, kurios nulėmė vienokį ar kitokį šių nuostatų formulavimą, analizei ir alternatyvių reglamentavimo būdų aptarimui. Autorius daro prielaidą, kad iki šiol nebuvo tinkamai taikomos turtinio pobūdžio bausmės, todėl dažniausiai buvo skiriama laisvės atėmimo bausmė, o nukentėjusiems nebūdavo tinkamai atlyginta žala. Be to, įgyvendinant tarptautines rekomendacijas baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese nukentėjusiajam turi būti skiriama daugiau dėmesio. Straipsnyje atskirai aptariamos turtinės bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės, pabrėžiant baudos bausmės, turtinės žalos atlyginimo arba pašalinimo ir turto konfiskavimo baudžiamojo poveikio priemonių teisinio reglamentavimo bei galimas taikymo problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bausmių sistema; Bausmės skyrimas; Baudos; Turto konfiskavimas; Baudžiamojo poveikio priemonės; System of criminal santions; Sentencing; Fine; Forfeiture; Criminal effect measures.

ENAfter the new penal code entered into effect on May 1, 2003, a brand new system of criminal sanctions was put in place. The article deals with the essential new things about the regulation of the system of penalties and penal effect instruments, with a heavy focus on analysis of the reasons that caused the relevant formulation of those provisions and discussion of alternative ways of regulation. The author assumes that no property-based penalties have been in place so far and therefore the most frequent type of punishment if imprisonment without any proper compensation of damages for the injured party. Besides, the victim must be given more attention for the purpose of implementing international recommendations in penal law and penal process. The article separately discusses property-based penalties and penal effect instruments, underlining the issues of legal regulation and potential application of different instruments.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4735
Updated:
2018-12-17 11:20:19
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: