Akademinių bibliotekų veiklos vertinimas kaip kokybinių pokyčių valdymo priemonė: informacijos išteklių vertinimo bandymas Vilniaus universiteto bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinių bibliotekų veiklos vertinimas kaip kokybinių pokyčių valdymo priemonė: informacijos išteklių vertinimo bandymas Vilniaus universiteto bibliotekoje
Alternative Title:
Performance evaluation in academic libraries as a tool of change management: attempts of evaluation of information resources at Vilnius University Library
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 87-103
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Akademinė biblioteka; Akademinė biblioteka, veiklos vertinimas, informacijos ištekliai, Conspectus, komplektavimo lygmenys, komplektavimo politika; Akademinės bibliotekos; Conspectus; Conspectus metodas; Informacijos ištekliai; Komplektavimo lygmenys; Komplektavimo politika; Pokyčių valdymas; Veiklos vertinimas; Vilniaus universiteto biblioteka.
EN
Academic libraries; Academic library; Academic library, performance measurement and evaluation, information resources, Conspectus, acquisition levels, acquisition policy; Acquisition levels; Acquisition policy; Change management; Conspectus; Conspectus method; Information resources; Performance evaluation; Performance measurement and evaluation; Vilnius University library.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje akademinė biblioteka pristatoma kaip integrali aukštosios mokyklos, joje vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų sudėtinė dalis, akademinės bendruomenės reagavimas į aukštojo mokslo pokyčius, kintančius akademinės bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Analizuojama kokybinė aukštojo mokslo kaita, kintantys reikalavimai, keliami akademinėms bibliotekoms. Straipsnyje analizuojamas akademinės bibliotekos veiklos vertinimo poreikis, pristatomas bibliotekų veiklos vertinimo bendrasis kontekstas, aktuali akademinėms bibliotekoms vertinimo samprata, galimybės, instrumentai, praktika ir patirtis, detaliau pristatant akademinės bibliotekos informacijos išteklių, kaip paslaugų teikimo pagrindo, vertinimo galimybes. Straipsnyje remiamasi Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos išteklių vertinimo galimybių analize, kuri atliekama taikant Conspectus modelį. Pateikiami pirmieji vertinimo rezultatai, aptariamos metodo galimybės, pristatoma tolesnė darbų eiga. [Iš leidinio]

ENArticle deals with academic library, being an integral part of any high school. The article discusses needs to evaluate activities of academic libraries; presents context of library performance measuring and describes the very notion of performance and assessment in academic library; deals with possibilities, techniques, practice and experience gained. Special attention is given to evaluation of academic library information resources which are the basis of all library services. Experience of Vilnius university library in using Conspectus method for analysis and assessment of library information resources is discussed: first preliminary results, potentials of Conspectus method, and plans for future. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47209
Updated:
2019-02-26 14:47:41
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: