Vaizduotė ir teisingumo sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaizduotė ir teisingumo sprendimai
Alternative Title:
Role of imagination in making moral judgments
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 1 (37), p. 3-25
Keywords:
LT
Moralė; Vaizduotė.
EN
Immagination; Justice; Morality.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra aptariama, kokį vaidmenį priimant moralinius sprendimus vaidina vaizduotė. Vaizduotei, kaip gebėjimui sukurti nesančio, betarpiškai juslėms neduoto objekto atvaizdą, būdingos įvairios veiklos, tačiau moralinio sprendimo požiūriu svarbiausios yra šios: gebėjimas išskirti reikšmingus konteksto elementus (vadinamas moraline vaizduote arba moraliniu suvokimu), gebėjimas įsivaizduoti kito jausmus (empatija) ir užuojauta, tai yra polinkis siekti palengvinti kito kančią, neįmanomas be gebėjimo įsivaizduoti. Straipsnyje teigiama, kad visos šios vaizduotės veiklos priklauso nuo moralinių išteklių, tai yra veikėjui prieinamų moralinių žodynų, metaforų ir kitų socialinių reikšmių bei ženklų saugyklų. Todėl žodynų ir metaforų analizė gali padėti atsakyti į klausimą, į kurį negali atsakyti empirinė paskirstomojo teisingumo sprendimų tyrimo tradicija – kas lemia specifinį paskirstymo konteksto suvokimą ir atitinkamai konkretų teisingumo sprendinį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaizduotė; Teisingumas; Moralė; Immagination; Justice; Morality.

ENThis article discusses the role imagination plays in the making of moral judgments. Imagination is the innate mental capacity of seeing images of absent, not directly perceived objects. Characteristic of it are various activities, the most important of which, from a moral judgement point of view, are: ability to discern the meaningful elements of a situation (called moral imagination or conceptualisation); ability to imagine another’s feelings (empathy); and compassion, i.e. a proclivity to seek to ease someone else’s pain, which would not be possible without imagination. The article claims that all these aspects of imagination depend on moral resources that are accessible to the individual from a stock of moral vocabulary, metaphors and other social values and symbols. Therefore an analysis of the lexicon and metaphors can help answer the question that cannot be answered by the empirical tradition of research into the decisions of distributive justice – what determines conceptions of justice being dispensed in specific contexts and therefore the corresponding concrete outcome of a judicial decision. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Politinė vaizduotės reikšmė / Simona Merkinaitė. Politologija. 2011, Nr. 2 (62), p. 124-149.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4715
Updated:
2018-12-20 23:06:35
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: