Politinė vaizduotės reikšmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinė vaizduotės reikšmė
Alternative Title:
Political meaning of imagination
In the Journal:
Politologija. 2011, Nr. 2 (62), p. 124-149
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Politika; Politinė realybė; Politinė vaizduotė; Vaizduotė; Įvaizdis.
EN
Imagination; Political meaning; Political reality; Potitics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vaizduotės ir politikos santykiai. Darbo tikslas – konceptualizuoti politikos ir vaizduotės sąryšį. Skiriamos trys vaizduotės savybės, kurios taikomos politiniame pasaulyje. Straipsnyje teigiama, kad vaizduotė yra laisva – ji nuolat kuria tikrovę pralenkiančius esinius. Todėl politikos neįmanoma suvokti be vaizduotės tarpininkavimo. Vaizduotė geba susieti patyrimą su įvairiomis reikšmėmis, tuo pat metu – leidžia atsitraukti nuo tikrovės ir kurti su ja nesusijusius esinius. Visus šiuos vaizduotės gebėjimus galima taikyti politikai. Vaizduotė visuomet aplenkia realybę, ir politika nuolat juda tarp vaizduotės ir realybės, peržengdama jas skiriančią ribą. Vaizduotės poveikis ypač stiprus formuojant politinę tikrovę, nes politinį pasaulį sudaro daugybė dalykų, kurie nėra empirinio patyrimo dalis ir reikalauja vaizduotės įsikišimo. Kartu tai, kad vaizduotės esiniai veikia politiką, reiškia, jog politinė vaizduotė negali būti susiaurinama iki simuliacijos, fikcijos, iliuzijos. Vaizduotės gebėjimas kurti patyrimą pralenkiančius esinius yra viena iš moralinio, politinio veiksmo sąlygų. Be vaizduotės sunku būtų kalbėti ir apie pačios bendruomenės prasmes, kurios nuolat pasitelkia vaizduotę bei reiškiasi kaip mitologija, tradicija, pasakojimai, jungiantys žmones į bendruomenes. Todėl reikalavimas pašalinti vaizduotę iš politikos yra ne tik nepageidaujamas, bet ir neįmanomas.

ENThe article discusses the relations between politics and imagination. The aim of the work is to conceptualise the relation between politics and imagination. Three characteristics of imagination applied in the world of politics are distinguished. The article claims that imagination is free. Therefore, politics is not possible without imagination mediation. Imagination relates experience to various meanings and at the same time allows distancing from reality and create realities not related to it. All these capacities of imagination can be applied with regard to politics. Imagination always out-distances the reality, and politics always moves between imagination and reality crossing their lines. The impact of imagination is especially strong when shaping a political reality, since a political world consist of many objects, which are not parts of empirical experiences and require the interference of imagination. The fact that imaginative realities influence politics means that political imagination cannot be narrowed to simulation, fiction and illusion. The capacity of imagination to create experiences outside the reality is one of the conditions of moral and political action. Without imagination, it would be difficult to talk about the essences of society, which constantly use imagination and manifest as mythology, tradition, narratives uniting people into communities. Therefore, the requirement to eliminate imagination from politics is not possible.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28996
Updated:
2018-12-17 12:58:25
Metrics:
Views: 40    Downloads: 6
Export: