Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies europeizacijos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies europeizacijos problemos
Alternative Title:
Europäsierung des Besonderen Teils vom Strafgesetzbuch Litauens
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 54, p. 7-18
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kai kurie Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) europeizacijos bendro pobūdžio klausimai ir analizuojama europinių teisės aktų įtaka nustatant baudžiamąją atsakomybę už kai kurias nusikalstamas veikas. Autoriaus teigimu, BK europeizacijos sąvoka gali apimti du aspektus: • Europos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtintų nuostatų suartėjimą, vienodinant baudžiamosios atsakomybės pagrindus, principus, atsakomybę už kai kurias nusikalstamas veikas; • nacionalinių baudžiamųjų įstatymų derinimą su europiniuose teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais. Europinius teisės aktus autorius laiko bene vieninteliu nacionalinių baudžiamųjų įstatymų vienodinimo šaltiniu. Pastebima tendencija juose formuluoti ir nusikalstamų veikų sudėčių požymius bei nustatyti už tas veikas skiriamas bausmes, tuo tarpu ankstesniuose dokumentuose būdavo apsiribojama tam tikrų bendrų baudžiamosios atsakomybės principų įtvirtinimu. Straipsnyje plačiau analizuojama Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės aktų įtaka baudžiamajai atsakomybei už nusikaltimus gyvybei ir korupcinius nusikaltimus. Aptariant šiuos nusikaltimus analizuojama tarptautinių dokumentų taikymo praktika, įvardijamos nacionalinių baudžiamųjų įstatymų spragos ir pateikiami pasiūlymai dėl jų pašalinimo.

ENThe article provides a study of some general issues of europeanisation of the Criminal Code of the Republic of Lithuania (hereinafter – CC) and an analysis of the influence of European legal acts in determining criminal liability for certain criminal offences. The author suggests that the concept of europeanisation of the CC can cover two aspects: • the provisions laid down in the criminal laws of the European states are becoming similar through approximation of the grounds and principles of criminal liability, liability for some criminal offences; • the approximation of national criminal laws with the requirements laid down in the European legal acts. The author considers European legal acts to be the only source of approximation of national criminal laws. There is a noticeable trend to define the elements of criminal offences and set the punishments for such offences in the criminal laws, whereas in earlier documents only general criminal liability principles used to be laid down. The article provides a more extensive analysis of the influence of the legislation of the Council of Europe and the European Union on criminal liability for offences against life and corruption offences. The discussion of these offences includes the analysis of application of international instruments, identification of gaps in the national criminal laws and recommendations for their elimination.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4710
Updated:
2018-12-17 11:38:51
Metrics:
Views: 48    Downloads: 19
Export: