Information needs research in Russia and Lithuania, 1965-2003

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Information needs research in Russia and Lithuania, 1965-2003
In the Journal:
Information research. 2006, vol. 11, no. 3, p. art. no. R256
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTRytų ir Centrinės Europos informacijos vartotojų poreikių tyrimai Vakaruose beveik nežinomi. Tai pagimdė idėją ištirti 1965-2003 Lietuvoje ir Rusijoje publikuotus informacijos poreikių tyrimų rezultatus. Duomenys buvo surinkti iš referatinio žurnalo Informatika-59. Patys straipsniai surinkti iš Lietuvos ir Rusijos bibliotekų internetinių šaltinių. Buvo atlikta straipsnių tekstų, o tais atvejais, kai pilnų straipsnių tekstų gauti nepavyko, straipsnių referatų turinio analizė, siekiant įvertinti jų tinkamumą, turinį, naudotas koncepcijas ir jų kaitą per ilgesnį laiką. Taip pat buvo atliktas lyginimas su informacijos poreikių mokslo tyrimo literatūra, publikuota anglų kalba. Straipsnyje atskleista kelių dešimtmečių informacijos vartotojų poreikių koncepcijos raida Lietuvoje ir Rusijoje, aiškinama jos kilmė, struktūra, informacijos poreikių tipologija. Informacijos poreikių koncepcijos pristatomos giminingų tyrimų, kaip antai, skaitymo poreikių bei informacinės kompetencijos tyrimų kontekste. Nepaisant dviejų informacijos poreikių mokslinių tyrimų tradicijų (Vakarų ir Rytų Europos) santykinės izoliacijos, galima pastebėti raidos ir koncepcijų panašumą, rutuliojant esminę informacijos poreikio koncepciją, kuriant informacijos poreikių atsiradimo ir struktūros teorijas bei tipologijas. Esminiai skirtumai slypi informacijos poreikių formavimosi kontekstų bei jų poveikio sampratoje, o tuo pačiu skiriasi vaidmuo, kurį tyrėjai skirtingose tradicijose skiria kontekstui. Pastebima, kai kasdienio gyvenimo, nesusijusio su darbine veikla, informacijos poreikiai visiškai nefigūruoja Lietuvos ir Rusijos mokslininkų darbuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Vartotojai; Reikmės; Straipsniai; Knygos; Informacijos paieška; Library; Users; Needs; Articles; Rusija (Russia).

ENThe invisibility of research on information needs from the East and Central Europe in the West suggested an exploration of the published research output from Lithuania and Russia from 1965 to 2003. The data were collected from the abstracting journal Informatika-59. The publications were retrieved from Lithuanian and Russian libraries or the Internet. The texts and, in cases when full-texts were not available, the abstracts were used for qualitative analysis assessing the relevance, content, concepts used and their change over time. Comparison with the Western (English language or Anglo-American) literature was carried out. The development of the concept of information user needs in Russia and Lithuania is followed through several decades as well as the understanding of its origins, structure and typologies. The parallel concepts and similar ideas are traced in the Western information behaviour literature. A context of related research (reading studies and information literacy) is revealed. Despite the isolation of two bodies of research (Western and East European) in the area of information needs the common development and similarities in the understanding of the basic concept of information need, its origin and structure as well as typologies are revealed. Basic differences lie in understanding the contexts of the formation of information needs, their influence and, consequently, attention to the roles of contexts in research. It also seems that the everyday, non-work related information needs are totally excluded from the horizons of Russian researchers. [From the publication]

ISSN:
1368-1613
Related Publications:
The Current state of decision support in Lithuanian business : Rimvydas Skyrius. Information research. 2008, vol. 13, no. 2, paper 345.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4709
Updated:
2021-03-18 09:17:20
Metrics:
Views: 20
Export: