The Current state of decision support in Lithuanian business : Rimvydas Skyrius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Current state of decision support in Lithuanian business: Rimvydas Skyrius
In the Journal:
Information research. 2008, vol. 13, no. 2, paper 345
Keywords:
LT
Informacinės rechnologijos; Lietuva; Lietuviškas verslas, sprendimų priėmimas, informacinės technologijos, parama; Problemų sprendimo įrankiai; Sprendimų priėmimas; Vartotojų nuostatos; Verslas.
EN
Business; Decision making; Information technology; Lithuania; Lithuanian business, decisions, informational tchnologies, support; Problem-solving management tool; User attitudes.
Summary / Abstract:

LTVerslo aplinka tampa vis sudėtingesnė (globalios rinkos ir jų dalyviai, greitos reakcijos ir sprendimų svarba, elektroninės veiklos su savo galimybėmis ir grėsmėmis), ir, atitinkamai, augantis prieinamos informacijos kiekis sukelia papildomą įtampą žmonėms, priimantiems sprendimus. Straipsnyje pristatomas tyrimas apie informacinių technologijų panaudojimą išgaunant informaciją, reikalingą sprendimams priimti Lietuvos verslo bendruomenėje. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti praktinius technologijų taikymo būdus ir vartotojų nuomonę apie jos efektyvumą. Norint gauti atsakymus iš asmenų, priimančių verslo sprendimus, ir susidaryti vaizdą apie valstybės paramą sprendimų informacijos gavimui, buvo atlikta apklausa. Apklausoje dalyvavo 250 respondentų, kurie atsakė į klausimus apie bendrus informacijos poreikius, aplinkos stebėseną, sprendimų priėmimo aplinkybes ir informacijos panaudojimą ir sprendimo priėmimo patirties išsaugojimą ir pakartotinį pritaikymą. Respondentai patvirtino informacines technologijas naudojantys kaip problemas sprendžiantį vadybinį įrankį, daugiausia naudodami jas pagal pagrindinę paskirtį. Sudėtingesnės problemų sprendimo funkcijos (svarbių pokyčių nustatymas, kūrybiškumas) yra palikta žmonėms, taip užtikrinant efektyvumą ir lankstumą. Straipsnyje siūloma naudojant mažiau, pateikti daugiau: paprastos paramos priemonės ir pagrindiniai informacijos šaltiniai ir toliau lieka artimi žmonėms, priimantiems sprendimus, o esant reikalui, užtikrinamas sudėtingesnis funkcionalumas.

ENIntroduction. A study of information technology use for decision information needs in the community of Lithuanian business users has been performed to learn about actual ways of using the technology and user attitudes towards its efficiency. Method. A survey has been used to elicit responses from business decision makers and provide insights into the state of support for decision information needs. Analysis. The survey yielded 250 responses on issues of general information needs, environment monitoring, decision making circumstances and information use, and preservation and re-use of decision experience. Results. The respondents confirmed the use of information technology as a problem-solving management tool, positioning its use closer to its known basic strengths. The more sophisticated part of problem-solving functions (detection of important changes, sense-making, creativity) is left to human actors, thus ensuring efficiency and flexibility. Conclusions. The suggested approach for the providers of information services for decision making would be more with less: stressing the proximity of simple support tools and principal information sources to the decision makers and ensuring the convenient use of more sophisticated functionality whenever required. [From the publication]

ISSN:
1368-1613
Related Publications:
Information needs research in Russia and Lithuania, 1965-2003 / Elena Macevičiūtė. Information research. 2006, vol. 11, no. 3, p. art. no. R256.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26619
Updated:
2021-03-17 17:10:32
Export: