Evidencinės bevardės giminės dalyvių konstrukcijos dabartinėje lietuvių kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Evidencinės bevardės giminės dalyvių konstrukcijos dabartinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
Evidential constructions of neuter gender participles in contemporary Lithuanian
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2006, P. 216-222
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Žodžio kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aptarti evidencinių bevardės giminės dalyvių formų reikšmes ir paplitimą dabartinėje lietuvių kalboje. Tyrimui pasirinkti pavyzdžiai su analizuojamomis konstrukcijomis iš lietuvių grožinės literatūros ir periodinės spaudos. Straipsnyje vadovaujamasi R. Jakobsono suformuluota evidencialumo samprata. Iš tyrimo paaiškėjo keletas išvadų: evidencialumo kategorijos gramatinėmis raiškos priemonėmis dabartinėje lietuvių kalboje laikytinos be pagalbinio veiksmažodžio vartojamos vyriškosios, moteriškosios ir bevardės giminės dalyvių formos; specifiška jų sintaksė ir semantika – jos užima asmenuojamųjų veiksmažodžių sintaksinę predikato poziciją ir žymi evidencialumui būdingas perpasakoto veiksmo reikšmes; evidencines dalyvių konstrukcijas lietuvių kalboje vis dažniau išstumia finitinės veiksmažodžių formos. Autorius pažymi, kad tokių evidencinių konstrukcijų vartojimo siaurėjimo priežastis gali būti stipri rusų kalbos sintaksės įtaka. Taip pat galima daryti išvadą, kad evidencines konstrukcijas gausiau linkstama vartoti publicistiniuose ir grožiniuose tekstuose.Reikšminiai žodžiai: Evidencialumo kategorija; Bevardės giminės dalyviai; Category of evidentiality; Neuter gender participles.

ENThe purpose of this article is to discuss the meaning and prevalence of evidential neuter participle structures in modern Lithuanian. The study is based on examples with structures in question from Lithuanian fiction and periodicals. The article is based on the concept of evidentiality formulated by Jacobson. The study led to several conclusions: grammatical expression tools for evidentiality category in modern Lithuanian are masculine, feminine and neuter forms used without the auxiliary verb; their specific syntax and semantics – they stand on the syntactic position of the predicate of conjugated verbs and mark values of action characteristic of evidentiality; evidential participle structure in Lithuania more and more often eliminate finite verb forms. The author points out that the reason for less use of such evidential structures can be strong influence of the Russian syntax. Hence, it leads to the conclusion that there is a trend to use evidential structures more in publicistic and fiction texts.

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Evidencialumo kategorija / Axel Holvoet. Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 105-120.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4690
Updated:
2013-04-28 16:07:20
Metrics:
Views: 66
Export: