Valodas normēšanas un normu izkliedes problēmas globalizācijas kontekstā

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Valodas normēšanas un normu izkliedes problēmas globalizācijas kontekstā
Alternative Title:
Standartization of Language and the Problems of the Norm Spread in the Context of Globalization
Keywords:
LT
Valstybinė kalba; Kalbos norminimas; Kalbos politika.
EN
National language; Standartization of language; Language police.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomos kalbos norminimo ir normų sklaidos problemos globalizacijos kontekste. Bendrinės lietuvių kalbos formavimasis bei norminimas, prasidėjęs prieš keletą šimtmečių, buvo įvertintas kaip svarbi problema. Kai kurie yra tos nuomonės, kad turėtume palikti kalbos vystimąsi tokį, koks jis ir yra, t. y. nesikišti į natūralią jos raidą ir teisiškai nereguliuoti kalbos vartojimo. Kalba pradedama traktuoti tik kaip komunikacijos įrankis ir palaipsniui yra atskiriama nuo kultūros ir ją vartojančių bei kuriančių žmonių. Šis požiūris, kai akcentuojamas kalbos funkcionalumas, būdingas globalizacijos filosofijai. Deja, tautinės kalbos, kaip svarbios tautos tradicijos dalies, suvokimas smunka. Pastebima vis didėjanti motyvacija mokytis anglų kalbos, kuri laikoma svarbiausia pasaulinės materialinės ir intelektinės rinkos tarpininke. Akcentuojama valstybinės kalbos politikos svarba visuomenei. Pagrindinis tikslas – išsaugoti kalbos paveldą ir skatinti jos plėtrą, kad būtų užtikrintas lietuvių kalbos funkcionalumas visose viešojo gyvenimo srityse. Apžvelgiami ir internetiniai kalbos konsultacijų bankai, kuriuose galima rasti informacijos įvairiais kalbos klausimais: leksikologijos, morfologijos, sintaksės ir kt. Atsakyme pateikiama svarbiausia informacija: vartotinas ar ne klausiamas žodis ar forma, taisyklingas ar ne sakinys ir kodėl. Jei atsakymas į norimą klausimą internetiniame konsultacijų banke nerandamas, tą klausimą galima nusiųsti elektroniniu paštu kalbos konsultantams. Vienas iš didžiausių Konsultacijų banko pranašumų – operatyvus informacijos pateikimas.

ENThe article looks into the problems of the standartization of language and the norm spread in the context of globalization. The formation and standartization of standard Lithuanian, that began a few centuries ago, has been found to be an important issue. Opinions are present that the language development should be left as it is, its natural change should not be interfered with and the language usage should not be legally regulated. The language is treated only as a means of communication and is gradually distanced from culture and people who use and create it. Such approach is characteristic of the philosophy of globalization. Unfortunately, the perception of language as an important part of national tradition is decreasing. Increasing motivation to study English, which is considered to be the main mediator in the global market, can be noted. The importance of the state language policy for the society is emphasized. The main aim is to preserve the linguistic heritage and encourage its development so that the functionality of Lithuanian would be assured in all sectors of public life. On-line linguistic consultation banks, containing information on various linguistic issues – lexicology, morphology, syntax etc. - are also discussed. The answer provides the main information: whether a word or its form is suitable, whether a sentence is correct and why. In case of absence of an answer to a question in the on-line consultation bank, one may email the question to language consultants. One of the main advantages of the Consultation bank ir operative presentation of information.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4689
Updated:
2020-03-05 14:38:02
Metrics:
Views: 64
Export: