Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje: recenzija
Alternative Title:
Relations between Lithuania and Poland in the Union of the Nations: [a review]
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2006, Nr. 7, p. 129-137
Summary / Abstract:

LTAutorė pateikia Gintauto Vilkelio knygos – Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų sąjungoje, išleistos 2006 m. Vilniuje, vertinimą. Recenzentė glaustai pristato knygos turinį, panagrinėdama kiekvieną jos dalį atskirai. Autorė išskiria knygoje išdėstytus kvestionuotinus kausimus ir interpretacijas. Pateikia kitų istorikų bei savus faktų vertinimus. Taip pat pažymima knygos vertė ir svarba Lietuvos istoriografijai, išskiriant tai suponuojančius rodiklius.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos-Lenkijos santykiai; Tautų Sąjunga; Lithuanian-Polish relations in 20 century; Leaque of Nations.

ENThe author presents the evaluation of the book by Gintautas Vilkelis – Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų sąjungoje (Relations between Lithuania and Poland in the Union of the Nations) published in Vilnius in 2006. The reviewer succinctly presents the contents of the book analysing its every part separately. The author singles out the questionable issues and interpretations, presents her evaluation of the facts and their evaluation by other historians. Also, the value and significance of the book to Lithuania’s historiography is underlined pointing out the indicators testifying to that.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4655
Updated:
2022-10-19 10:33:55
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: