Tautiškosios religinės tapatybės svarstymai literatūros teorijos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiškosios religinės tapatybės svarstymai literatūros teorijos aspektu
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2006, t. 48 (5), p. 105-117
Keywords:
LT
V. Mykolaitis-Putinas; V.Mykolaitis-Putinas; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami teoriniai literatūros teologijos principai, kurie yra naudojami aptariant ir interpretuojant Vinco Mykolaičio-Putino – lietuvių literatūros klasiko – kūrinius ("Rūpintojėlį", "Rex" ir romaną "Altorių šešėlis"). Manoma, kad kai kurie V. Mykolaičio-Putino darbai atstovauja skirtingas lietuvių religinės tapatybės – tradicinės Vakarų krikščionybės ir modernaus individualizmo – formas. Pastarasis interpretuojamas deistinės Dievo sąvokos kontekste. Iškeliama hipotezė, kad, pavydžiui, tokiam lietuvių krikščionybės aspektui kaip stiprus Dievo baimės akcentavimas įtakos turėjo deistinio ir ateistinio Dievo konceptų atsiradimas.Reikšminiai žodžiai: Literatūros teologija; Tautiškoji religinė tapatybė; Dievo samprata; V. Mykolaitis-Putinas; Literatūrinė teologija; V.Mykolaitis-Putinas; Nacionalinė tapatybė; Religinė tapatybė; Individualizmas; Deizmas.; Literary theology; V.Mykolaitis-Putinas; National identity; Religous identity; Individualism; Deism.

ENThe article sets to explore the theoretical principles of literary theology which is employed to discuss and interpret the works by Vincas Mykolaitis-Putinas - the classic writer of Lithuanian literature. It is assumed that several Putinas' works represent different forms of Lithuanian religious identity: traditional Western Christianity and modern individualism. The latter is being interpreted in the context of the deistic notion of God. A hypothesis is being made that some strong emphases on such aspects of Lithuanian Christianity as the fear of God may have been influenced by the emergence of the deistic and atheistic concepts of the Deity. [From the publication]

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Interdisciplinary study of literary criticism and the christian perception of the world / Radvyda Vaišvilaitė. LCC liberal arts studies. 2008, 1, p. 215-224.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4647
Updated:
2018-12-17 11:46:31
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: