Finansų rinkų įžvalgos. D. 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansų rinkų įžvalgos. D. 1
Editors:
Mačerinskienė, Irena, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013.
Pages:
834 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įvadas — 1. Finansinio tarpininkavimo teorija — 2. Iracionali investuotojų elgsena finansų rinkose. Iracionali individualių investuotojų elgsena ir jos tyrimų ištakos. Iracionalią individualių investuotojų elgseną formuojančių veiksnių tyrimo kryptys. Investavimo sprendimų priėmimas elgsenos finansų kontekste. Iracionali investuotojų elgsena ir finansų rinkos anomalijos — 3. Finansų rinkų sistemos palankumo verslui vertinimo principai ir metodologija. Finansų rinkų funkcionavimo naujosiose ES šalyse probleminiai aspektai. Finansų rinkų vertinimo mokslinio potencialo analizė. Palyginamųjų šalių rangavimo pagal finansų rinkų išsivystymo lygį apibendrinimas. Kokybinės finansų rinkų įtakos palankumo verslui analizės metodiniai ypatumai. Finansų rinkų sistemos palankumo verslui daugiakriteris vertinimas — 4. Finansinės integracijos vertinimo aspektai. Globalizacija ir finansinė integracija. Bankų sektoriaus integracija. Finansinės globalizacijos ir integracijos poveikis rinkoms — 5. Komercinių bankų internacionalizacijos teorija. Bankų internacionalizacijos procesas. Bankų internacionalizacijos strategijos ir modeliai. Bankų internacionalizavimo teorija. Užsienio bankų poveikis šalies bankų sektorius veiklai. Integruota bankų internacionalizacijos koncepcija — 6. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas bankinių paslaugų sektoriuje.Klientų aptarnavimas ir jo raiškos požymiai paslaugų teikimo sistemoje. Klientų aptarnavimo kokybės vaidmuo klientų pasitenkinimui. Klientų aptarnavimo kokybės veiksnių struktūrizacija. Klientų aptarnavimo kokybės tyrimų metodika. Klientų aptarnavimo kokybės tyrimo rezultatų analizė — 7. Perteklinis likvidumas ir kredito spąstai finansų rinkose pagal logistinę valdymo teoriją. Finansinių burbulų tyrimai. Kainų burbulų ir kredito spąstų modeliavimas. JAV nekilnojamojo turto rinkos burbulo sprogimas — 8. Finansų krizių teorija. Finansų krizių ypatumai. Finansų krizių kilimo priežastys. 2008 m. krizės ypatumai. Finansų krizių aiškinimas pagal austrų ekonominę mokyklą — 9. Investicijų portfelis: sudarymas ir naudojimas. Investicijų portfelių modeliai. Portfelių atvaizdai ir jų geometrija. Glausta dviejų aktyvų portfelių analizė. Daugiamačiai investicijų portfelio analizės modeliai. Daugiakriterinės portfelio atrankos problema — 10. Finansinių priemonių ir investuotojų į finansines priemones struktūra Lietuvoje. Finansinės priemonės ir jų investavimo strategijos. Investuotojų sektorizacijos principai. Investicijų į finansines priemones struktūra Lietuvoje. Sektorizavimo principų naudojimas kitose nacionalinių sąskaitų rodiklių sistemose — 11. Akcijų rinkų kintamumo problematika: Europos rinkų pavyzdžiu. Akcijų kainų pokyčių priežastingumo modelis. Europos akcijų rinkų ypatumai — 12. Investicijų į emocinį turtą tendencijos. Pagrindinės investavimo į emocinį turtą alternatyvos.Investavimo į emocinį turtą rinkos perspektyvos. Investicijų į emocinį turtą Lietuvoje apžvalga — 13. Gyventojų būsto kreditavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Gyventojų būsto kreditavimo analizė sisteminiu požiūriu. Būsto finansavimo sistemos. Būsto finansavimo plėtros galimybės — 14. Lietuvos draudimo rinkos plėtros tendencijos. Lietuvos draudimo rinkos dydis ir plėtrą ribojantys veiksniai. Draudimo rinkos struktūriniai pokyčiai. Ne gyvybės draudimo rinka. Gyvybės draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos perspektyvos — 15. Alternatyvūs elektroniniai atsiskaitymai. Alternatyvių elektroninių atsiskaitymų koncepcija. Elektroninių pinigų taikymo ypatumai. Alternatyvūs elektroniniai atsiskaitymai Lietuvoje — Išvados — Informacija apie autorius.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTFinansų sektorius yra svarbi šalies ekonomikos dalis. Finansų sektoriaus pagrindinė pareiga – surinkti ir tinkamai panaudoti finansinius išteklius, investuoti į kitus ūkio sektorius, taip pat skatinti ekonomikos augimą. Daugumoje šalių, kuriose labiau išsivysčiusi finansų rinka, ekonomikos plėtros rezultatai ženklesni. Spartėjantys globalizacijos ir internacionalizacijos procesai finansų rinkose atveria ne vien galimybes, bet ir kelia iššūkius. Šie procesai ne tik užtikrina šalių ekonomikos plėtrą, bet ir dažnai būna finansinių krizių priežastis. Finansų rinkų teoriniai ir empiriniai tyrimai yra aktualūs ekonomikos plėtrai, ne tik šalies ar ES, bet ir pasaulio mastu. Mokslo studija „Finansų rinkų įžvalgos“ - I dalis, skirta finansų rinkų ir investicinių procesų jose atskirų koncepcijų atskleidimui. Mokslo studijoje pateikiama finansinio tarpininkavimo teorija, analizuojama investuotojų elgsena finansų rinkose ir investavimo procesų ypatumai, pagrindžiama finansų rinkų sistemos palankumo verslui vertinimo metodologija, analizuojama klientų aptaravimo kokybė bankinių paslaugų sektoriuje bei alternatyvios elektroninių atsiskaitymų sistemos, aiškinama globalizacijos, internacionalizacijos ir integracijos raiška finansų rinkose, nagrinėjami atskirų finansinių priemonių rinkų pokyčiai, finansinių krizių priežastys.Reikšminiai žodžiai: Finansų rinkos; Finansinis tarpininkavimas; Finansų krizės; Finansinė integracija; Bankų paslaugos; Komerciniai bankai; Investicijų portfelis; Investuotojų elgsena; Financial markets; Financial intermediation; Financial crisis; Financial integration; Banking services; Commercial banks; Investment portfolio; Investor behavior.

ENFinancial sector is an important part of the national economy. The main obligation of the financial sector is to collect and properly use financial resources, invest into other economic sectors and encourage the growth of the economy. The majority of countries with more developed financial markets have more significant results of economic development. Increasing globalisation and internationalisation processes in financial markets reveal not only possibilities but also challenges. These processes not only ensure the economic development of countries. They usually cause crises. Theoretical and empirical research of financial markets are relevant for economic development not only at the national or EU scale, but also at the global scale. The first part of the scientific study “Insights into Financial Markets” is aimed at revealing concepts of financial markets and investment processes within these markets. The scientific study presents a theory of financial mediation, analyses investors’ behaviour in financial markets and peculiarities of investment processes. The methodology of assessment of the encouragement of the system of financial markets to business is grounded. The quality of client services within the sector of banking services and alternative systems of electronic payments are analysed as well as the expression of globalisation, internationalisation and integration in financial markets is clarified and changes in individual markets of financial measure and reasons of financial crises are analysed.

ISBN:
9789955195146; 9789955195153 (el. versija)
Related Publications:
Banko sektoriaus veiklos efektyvumo vertinimas / Modesta Radavičiūtė, Irena Danilevičienė. 22-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13-14 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2019. 1 pdf (7 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46416
Updated:
2021-02-24 21:39:22
Metrics:
Views: 158    Downloads: 58
Export: