Antano Juškos lietuvių-lenkų kalbų žodyno tarminė medžiaga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Juškos lietuvių-lenkų kalbų žodyno tarminė medžiaga
Alternative Title:
Dialectal material in Antanas Juška's Lithuanian-Polish dictionary
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leksika; Tarminė medžiaga; Tarmė; Šnekta; Žodynas; Dialect; Dialectal material; Dictionary; Lexis; Sub-dialect.
Keywords:
LT
Leksika; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodynas.
EN
Dialect; Dialectal material; Dictionary; Lexis; Sub-dialect.
Summary / Abstract:

LTAntano Juškos lietuvių-lenkų kalbų žodynas yra gyvosios kalbos leksikos ir jos vartojimą iliustruojančių bei aiškinančių sakinių rinkinys. Iš viso buvo išspausdintos trys žodyno dalys: 1897 m. I tomo pirma dalis, apimanti A–D raides (redagavo F. Fortunatovas), 1904 m. I tomo antra dalis, apimanti E–G raides (redagavo J. Jablonskis) ir 1922 m. II tomo pirma dalis, apimanti K raidės dalį iki žodžio „kukštuoties“ (redagavo K. Būga). Straipsnio tikslas – plačiau apžvelgti Jono Jablonskio redaguotos žodyno dalies medžiagą. J. Jablonskio teigimu, A. Juška daugiausia gyveno šiose Kauno gubernijos vietose: Pušalote (Panevėžio apskritis), Vilkijoje, Veliuonoje (Kauno apskritis), Lyduvėnuose (Raseinių rajonas, Kauno apskritis) ir Alsėdžiuose (Telšių apskritis). Šiose vietose ribojasi trijų pagrindinių tarmių šnektos: Pušalote – rytų aukštaičių panevėžiškių šnekta, Lyduvėnuose – pietų žemaičių raseiniškių, Alsėdžiuose – šiaurės žemaičių telšiškių, Veliuonoje ir Vilkijoje – vakarų aukštaičių kauniškių šnekta. A. Juška sukaupė daugybę leksikos ir pirmasis ėmė užrašinėti gyvosios kalbos žodžius iš tarmių. Tačiau, žengdamas pirmuosius leksikografo žingsnius, jis neišvengė nevienodumų ir netikslumų. Pateikiamoje lietuviškoje semantinėje žodžių charakteristikoje dar nematyti planingumo ir nuoseklumo. Žodyno autorius neiškėlė ir nepaaiškino kai kurių iliustraciniuose sakiniuose pavartotų žodžių, neteikė didelės reikšmės atskirų šnektų ypatybėms. Aptardamas A. Juškos žodyno trūkumus, J. Jablonskis vis dėlto pabrėžė didelę žodyno svarbą; jame užfiksuota daug iki A. Juškos nežinotų atskirų žodžių. [versta iš angliškos santraukos]

EN"The Lithuanian-Polish dictionary" by Antanas Juška is a collection of the living language lexis and sentences illustrating its usage. A total of 3 parts of the dictionary were published: part 1 of volume 1 covering the letters A to D (edited by Filipas Fortunatovas) in 1897, part 2 of volume 1 covering the letters E to G (edited by Jonas Jablonskis) in 1904 and part 1 of volume 2 covering part of the letter К until the word "kukštuoties" (edited by Kazimieras Būga) in 1922. The aim of the article is to take a wider look at the material of the dictionary edited by Jonas Jablonskis. According to Jablonskis, Juška mainly resided in the following locations in Kaunas province: Pušalotas (Panevėžys district), Vilkija, Veliuona (Kaunas district), Lyduvėnai (Raseiniai region, Kaunas district) and Alsėdžiai (Telšiai district). These are the locations where the local dialects of the three main ones meet; namely, in Pušalotas East Aukstaitian of Panevėžys is spoken, in Lyduvėnai Southern Samogitian of Raseiniai is spoken, in Alsėdžiai Northern Samogitian of Telšiai and in Veliuona as well as in Vilkija Western Aukstaitian of Kaunas is spoken. Antanas Juška accumulated a wide vocabulary and was the first one to arrange such a rich semantics of spoken language. However, while taking his first steps as a lexicographer he failed to avoid differences and discrepancies. The Lithuanian semantic word characteristics presented do not yet manifest planning and consistency. The author of the dictionary did not distinguish nor explain certain words used in the illustrative sentences, neither did he attribute high significance to the features of different local dialects. While discussing the limitations of the dictionary, Jonas Jablonskis, however, acknowledged the great importance of the work done by Antanas Juška; a great number of individual words, unknown before Juška, were collected. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46287
Updated:
2017-02-16 12:40:56
Metrics:
Views: 13
Export: