Lauryno Ivinskio zoologijos terminai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio zoologijos terminai
Alternative Title:
Laurynas Ivinskis' zoology terms
Keywords:
LT
Gyvūnų pavadinimai; Laurynas Ivinskis; Nomenklatūrinis pavadinimas; Paukščių vardai; Zoologijos terminai; Zoologijos terminas; Žinduolių pavadinimai; Žuvų vardai.
EN
Laurynas Ivinskis; Names of animals; Names of birds; Names of fish; Names of mammals; Nomenclature; Zoological term; Zoology terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami zoologijos terminai, pateikti trijuose L. Ivinskio darbuose: 1862-1864 m. kalendorių straipsnyje „Prigimtinė“, „Pasaugos“ gyvūnų sąraše ir „Lenkų–lietuvių kalbų žodyne“. 1862-1864 m. kalendoriuose L. Ivinskis išspausdino teorinį straipsnį „Prigimtinė“, kuriame aptarė gyvąją ir negyvąją gamtą. Jis pateikė trumpą sisteminį gamtos aprašymą, kuriame pagal būdingus bruožus išskyrė ir įvardijo dabartines klases ir būrius bei davė jų atstovų pavadinimų. Gyvūnijos būriai „Prigimtinėje“ įvardyti skirtingai: pagal būdingą bruožą, pagal tipinę gentį, bendros reikšmės žodžiu išreikšti terminai ir priesagos –iniai vediniai. Publicistinio veikalo „Pasauga“ 1876 m. buvo išspausdintas tik vienas egzempliorius, nes caro cenzūra neleido tiražuoti. Pabaigoje pateikti abėcėliniai knygoje paminėtų zoologijos ir botanikos terminų sąrašai. „Pasaugos“ gyvūnų sąraše L. Ivinskis dar išsamiau nei „Prigimtinėje“ aprašė gyvūnus, paukščius, žuvis ir vabzdžius, kai kurių nurodė ne tik rūšies, genties, bet ir šeimos bei būrio pavadinimus. Šiame darbe jis vartojo terminus „atmaina“ (rūšis), „veislė“ (šeima), „eila“ (būrys) taksonominėms kategorijoms įvardyti. Beveik visi būriai įvardyti pagal būdingą bruožą. Didžioji dalis „Pasaugos“ būrių pavadinimų skiriasi nuo tuos pačius būrius įvardijančių „Prigimtinėje“.„Lietuvių–lenkų kalbų žodyne“ daugiausia duodami gyvūnų, paukščių, žuvų ir kitų gyvių genčių vardai bei vienas kitas rūšies vardas, prie jų dažniausiai pateikiami lotyniški atitikmenys ir apibūdinantys terminai, nenurodant jų sistematinės priklausomybės. „Pasaugoje“ ir „Prigimtinėje“ L. Ivinskis nurodė daugiausia nuo seno gyvojoje kalboje vartotus zoologijos terminus, o į „Lenkų–lietuvių kalbų žodyną“ kai kurių zoologijos klasių pavadinimų jis įtraukė daugiau, tad, matyt, neradęs gyvojoje kalboje reikalingų vardų, juos kūrė pats. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article looks into zoology terms presented in three works by L. Ivinskis: the 1862-1864 calendar articles "Prigimtinė", "Pasauga" and a "Polish- Lithuanian dictionary". In the 1862-1864 calendars L. Ivinskis published a theoretical article "Prigimtinė" where he described animate and inanimate nature. He presented a brief systemic nature description where he distinguished and enumerated current classes and orders according to their characteristic features and gave examples of the representatives of each of them. Fauna orders in "Prigimtinė" are named differently: according to their characteristic features, according to typical genera, using a word of a generalizing meaning, or using a derivative with a suffix -iniai. Only one copy of a publicistic work "Pasauga" was published (1876) since the tzar censorship did not allow publishing more copies; at the end of it, alphabetic lists of zoology and botanical terms referred to in the book were presented. Compared to "Prigimtinė", the animal list in "Pasauga" contains a more exhaustive description of animals, birds, fish and insects with not only species and genera but also families and orders of some of them indicated. In this work, L. Ivinskis used the terms "atmaina" (species), "veislė" (family), "eila" (order) to indicate taxonomic categories. Almost all orders are named after a characteristic feature. The majority of order names in "Pasauga" differ from the ones used to indicate the same orders in "Prigimtinė".L. Ivinskis included in the "Polish-Lithuanian dictionary" the largest number of genus names of animals, birds, fish and other creatures as well as a few names of species, to which in many cases he provided Latin equivalents and described the creatures named without providing their systemic subordination. In "Pasauga" and "Prigimtinė" L. Ivinskis presented mainly nomenclative zoology terms that had been used in the living language for a long time, while he included more names of some zoology classes in the "Polish-Lithuanian dictionary"; therefore, upon failing to find the needed names in the living language, he probably coined many of them himself. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46283
Updated:
2017-02-12 19:00:55
Metrics:
Views: 31
Export: