Life-threatening experiences, posttraumatic stress disorder, and adaptation in Lithuanian men 17 years after military service in Afganistan and the USSR

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Life-threatening experiences, posttraumatic stress disorder, and adaptation in Lithuanian men 17 years after military service in Afganistan and the USSR
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 34, p. 57-68
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinti, ar skiriasi trauminis patyrimas, potrauminė simptomatika ir prisitaikymas gyvenime dviejų Lietuvos vyrų grupių – tarnavusių Afganistane ir Sovietų Sąjungos teritorijoje, kur nebuvo karo veiksmų. Tyrimo dalyviai yra 268 vyrai, atlikę privalomąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979– 1989 metais. Jie sudaro dvi grupes: 174 vyrai, tarnavę Afganistane – Afganistano karo metu, ir 94, atlikę karinę tarnybą SSRS teritorijoje. Tirti šie kintamieji: trauminis patyrimas tarnybos metu ir po jos, potrauminė simptomatika šiuo metu (Harvardo traumos klausimynas (Mollica, 1992)) ir psichosocialinė adaptacija sugrįžus po tarnybos Afganistane ar SSRS ir šiuo metu (adaptacijos šiuo metu indeksas sudarytas iš 5 kintamųjų: ištuokų paplitimo, išsilavinimo po tarnybos ir jo pokyčių, darboviečių keitimo rodiklio ir dabartinės darbinės padėties). [...] Nustatyta, kad po septyniolikos metų beveik trečdalis Afganistane tarnavusių vyrų turi potrauminio streso sutrikimą; tarnavusių SSRS tik – 2 proc. Afganistane tarnavę vyrai patyrė kur kas daugiau traumuojančių įvykių ir išgyvenimų nei vyrai, tarnavę Sovietų Sąjungoje. Afganistane tarnavusių vyrų adaptacija sugrįžus po tarnybos ir dabar yra prastesnė nei vyrų, tarnavusių Sovietų Sąjungoje. Traumuojantis patyrimas, PTSS ir adaptacija koreliuoja abiejose vyrų grupėse. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Tinkami.

ENA sample of 268 Lithuanian men who served in the Soviet Army in 1979–1989 was investigated on the average 17 years after the service; the questionnaire was completed focusing on life-threatening experience, posttraumatic stress reactions, and adaptation variables. The prevalence of posttraumatic stress disorder was 30% in the group of the men who served in Afghanistan and 2% in the group of the men who served in various places of the USSR. Lithuanian Afghanistan war veterans experienced significantly more service-related and non-service-related traumatic events and conditions, and their adaptation after the service and nowadays were poorer than in the men who served in the USSR. Life-threatening experience, PTSD and adaptation were correlated in both groups. [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4619
Updated:
2018-12-20 23:06:33
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: