Profesionalaus sporto ir darbo teisinių santykių atskyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesionalaus sporto ir darbo teisinių santykių atskyrimas
Alternative Title:
Distinction between professional sports and labour legal relations
Keywords:
LT
Civiliniai santykiai; Darbo santykiai; Darbo sutartis; Profsąjungos; Sportinės veiklos sutartis.
EN
Civil relations; Employment contract; Labour contracts; Labour relations; Professional sports legal relations; The labour relations; The trade unions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pateikiama Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso suderinimo reglamentuojant sporto veiklą analizė, paliečiant tokius klausimus: profesionalių sportininkų teisinio subjektiškumo atsiradimo momentas, kolektyvinio atstovavimo galimybės, darbo teisinių santykių reglamentavimo principų ir profesionalaus sporto veiklos santykis. Profesionalaus sporto ir darbo teisinius santykius atskirti jau daugiau nei dešimtmetį bandoma ir Lietuvos teismuose, tačiau tik pastaraisiais metais buvo pateikta aiški ir galiojantį teisinį reguliavimą atitinkanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija, pagal kurią tarp profesionalaus sportininko ir sporto organizacijos susiklostantys teisiniai santykiai yra kvalifikuotini kaip atlygintinų paslaugų teisiniai santykiai, reglamentuojami Civilinio kodekso nuostatu. Straipsnyje analizuojama su profesionaliu sportu susijusi Lietuvos teismų praktika, atkreipiant dėmesį į svarbiausius teismų pateiktus argumentus dėl nagrinėjamų teisinių santykių kilmės ir ypatumų. [Iš leidinio]

ENProfessional sport in Lithuania is regulated by Republic of Lithuania Law on Physical Education and Sport. Some researchers give an opinion that professional sports legal relations by their content are closer to labour legal relations and athletes should enjoy their rights as employees. The main goal of this article is to reveal a distinction between professional sports and labour legal relations: the main problems such as compatibility between Law on physics and sport and Labour Code, active civil and labour capacity of athletes and problems concerning trade union establishment are analysed as well. Lithuanian courts are also making efforts to adopt a joined position on this issue and they may have the best solution. According to the courts in Lithuania, professional sports legal relations are legally qualified as provision of remunerative services. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46156
Updated:
2020-02-14 13:28:45
Metrics:
Views: 66
Export: