Vilniaus gatvių apšvietimas: nuo seniausių iki dabartinių laikų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus gatvių apšvietimas: nuo seniausių iki dabartinių laikų
Alternative Title:
Lighting of Vilnius streets: from olden to modern times
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2006, t. 10, p. 304-313
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTGerai apšviestos gatvės žmogui teikia psichologinį saugumo jausmą. Žibintai turi ir dekoratyvinę funkciją: jie savo formomis bei skleidžiama šviesa išryškina statinių architektoniką. Vilniaus senamiesčio gatvių ir gatvelių vakaro šviesoms naudojami „istoriniai“ žibintai. Pirmosios žinios apie Vilniaus gatvių apšvietimą siekia XVI a. – tai buvo nešiojami žibintai. Vilniuje naudoti žibintai atitiko savo laikmečio technologinę pažangą: XVIII a. jie degino kanapių aliejų (degdavo 7 mėnesius, t. y. nuo rugsėjo 15 d. iki balandžio 15 d.), kuriuos prižiūrėjo specialūs žmonės, XIX a. buvo pakeisti į Varšuvos tipo degiklinius (28 vnt.), vėliau – į dujinius (286 vnt.), dar vėliau – į terpentininius (190 vnt.) ir žibalinius (400 vnt.). Elektros šviesa Vilniaus gatvėse ėmėsi rastis nuo 1901 m. vasario 1 d.; iš pradžių tai buvo Voltos lanko lempos (181 lemputė). Šios dienos Vilniaus gatvių apšvietimo pagrindinė problema – šviestuvų formos neatitinka architektūros stiliaus, šviečiančių reklamų agresyvumas. Teigiamai reikėtų vertinti pastangas apšvietimu išryškinti architektūros paminklus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žibintai; Vilnius.

ENWell-lighted streets provide the inhabitants with a feeling of psychological safety. Lanterns fulfil a decorative function too: by their forms and the light they radiate they accentuate architectonics of the buildings. “Historical” lanterns are used to illuminate streets and small streets of the Old Town of Vilnius in the evenings. First information about lighting of Vilnius streets dates back to the 16th century – these were portable lanterns. Lanterns used in Vilnius corresponded with the technological progress of their time: in the 18th century they burned hemp oil (they burned for seven months, that is, from 15 September to 15 April) and special people took care of them, in the 19th century they were replaced with Warsaw type burning (28 items), later with gas (286 items), still later – with turpentine (190 items) and kerosene (400 items) lanterns. Electricity in Vilnius streets started to appear as of 1 February 1901; at first these were voltaic arc lamps (181 bulbs). The main problem of lighting of Vilnius streets today is that the forms of illuminators are not in line with the architectural style and aggressiveness of illuminated advertising. Attempts to highlight monuments of architecture by means of illuminating them should be valued in the positive.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
Technikos muziejaus senojoje Vilniaus elektrinėje koncepcija / Libertas Klimka. Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nastazija Keršytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 65-78.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4590
Updated:
2020-06-29 15:07:25
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: