Personalo verbavimo ir atrankos sistemos ypatumai Šiaulių miesto švietimo sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo verbavimo ir atrankos sistemos ypatumai Šiaulių miesto švietimo sektoriuje
Alternative Title:
Peculiarities of Human Resources Recruitment and Selection Trends in Šiauliai City Education Sector
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 67-75
Keywords:
LT
Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTTeisingas įstaigos personalo planavimas ir formavimas yra pagrindiniai veiksniai siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus, todėl darbuotojų verbavimas bei atranka tampa vis aktualesnė įstaigų problema. Tyrimo objektas - Šiaulių miesto švietimo sektoriaus darbuotojų nuomone apie įstaigoje taikomus personalo verbavimo ir atrankos būdus. Tikslas - ištirti švietimo sektoriaus personalo verbavimo ir atrankos sistemos ypatumus. Atranka buvo grindžiama tiriamųjų savanoriškumo ir tyrimo anonimiškumo principais. Apklausti įvairių dydžių ir skirtingų darbo stilių(darželių, mokyklų ir aukštųjų mokyklų) įstaigų darbuotojų (viso 115 respondentų). Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė ir metaanalizė, anketinė apklausa, apklausos empirinių duomenų analizė, panaudojant kompiuterinę statistiką. Atlikus tyrimo analize išryškėjo, jog Šiaulių miesto švietimo sektoriaus personalo verbavimo procese informacijos sklaida internetu bei per spaudą nėra populiari, dauguma dirbančiųjų į laisvas pareigas buvo rekomenduoti pažįstamų asmenų, vadovai patys pasiūlė savo darbuotojams postą arba kandidatai buvo užverbuoti per mokymo įstaigą. Svarbiausios prielaidos, lėmusios įsidarbinimą yra praktiniai įgūdžiai, gebėjimas komunikuoti, išsilavinimas atitinkantis specialybę bei mokėjimas save pateikti. Pagrindiniai kriterijai: pavykęs pokalbis, bandomasis laikotarpis bei kvalifikacinė kategorija. Nemažai daliai respondentų sėkmingą įsidarbinimą lėmė vertingos pažintys. Tyrimo duomenys gali būti naudingi kuriant arba tobulinant Švietimo sektoriaus darbuotojų verbavimo ir atrankos sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Personalo verbavimas; Personalo atrankos sistema; Atrankos sistemos ypatumai; Personnel recruitment; System of personnel recruitment; Peculiarities of recruitment system.

ENThe object of the research in Šiauliai city education sector is personnel opinion survey of the procedure and methods of personnel recruitment and selection. The main aim is to find out opinions of the education sector personnel on the system of human resources recruitment and selection. Various scientific works and literature, material from the Internet and mass media were used for the analysis. A written questionnaire was administered. Data analysis was made using MS Excel programme. It included 115 employees from Šiauliai city education sector: schools, kindergartens, colleges, and University. Study finding: the main ways and methods of personnel recruitment and selection possible useful for other institutions and organizations were surveyed. The main ways of recruitment in education sector are: recommendations, offers by the manager of the organization and qualification. An ability to communicate, self-confidence, optimism, personal qualities, analytical thinking, administrative and managerial skills are priority factors for getting a job in education sector. Study results could be used to optimize the system of human resources recruitment and selection in education sector.

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4585
Updated:
2018-12-20 23:09:19
Metrics:
Views: 29    Downloads: 13
Export: