Skaitymo gebėjimų ir poreikių tyrimai Lietuvoje1998–2005 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitymo gebėjimų ir poreikių tyrimai Lietuvoje1998–2005 metais
Alternative Title:
The Research about reading abilities in Lithuania, 1998 - 2005
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 76-83
Summary / Abstract:

LTApie 1973 metus prasidėjo skaitymo – pamatinio ir demokratiškiausio kultūros veiksmo – krizė, nulemta civilizacinių procesų greitėjimo. Šiandien skaitymas, kaip susipažinimo su pasauliu ir žmogumi galimybė, visame pasaulyje užleidžia savo pozicijas kitiems informacijos gavimo būdams. Taip pat pastebimas pramoginės literatūros antplūdis. Mokyklose, vaikantis edukologinių naujovių, pradedamas ignoruoti subjektyvus meno suvokimas, įsigali formali kūrinių analizė. Ryškėjančių globalinių problemų kontekste būtina atsigręžti į skaitymo poreikių ir skaitymo įgūdžių formavimo procesą, nes šis susijęs su pamatiniais ugdymo uždaviniais. Iškyla problema – stokojama informacijos apie skaitymo gebėjimų ir poreikių tyrimus Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Straipsnio tikslas – nustatyti 1998 – 2005 m Lietuvoje vykdytų tarptautinių tyrimų kryptis skaitymo gebėjimų ir poreikių temas apibendrinti tyrimo rezultatus.Reikšminiai žodžiai: Reading needs; Reading skills; Primary school; Active read; Conception.

EN1973 brought a reading crisis that was determined by the acceleration of the civilization processes. Reading has been always considered a fundamental and the most democratic element of culture. Nowadays reading, the possibility of learning about a human being and the world is overtaken by other forms of information sources. An overflow of recreational literature is also observed. In schools, while seeking educational innovations, the subjective perception of art is left aside; formal analysis of works starts to flourish. In the context of growing global problems it is necessary to return to reading needs and reading skills formation processes since these processes are closely connected to basic education tasks. The main problem is a lack of information on the research about reading skills and needs in the Independent Lithuania. The purpose of the article is to determine the trends of the international researches about reading competencies and demands in Lithuania in the period 1998 – 2005 and to sum up the results.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Socio-pedagogical aspects of the application of bibliotherapy at a day centre / Gražina Šmitienė, Ilona Klanienė, Gintarė Pavalkyte-Vasiliauskienė. Regional formation and development studies. 2020, Nr. 2 (31), p. 81-90.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4584
Updated:
2018-12-17 11:46:20
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: