Mokinių saugaus atvykimo į mokyklą galimybės mokyklos aplinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių saugaus atvykimo į mokyklą galimybės mokyklos aplinkoje
Alternative Title:
Children possibilities to reach school safely in shool surroundings
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2012, Nr. 1 (56), p. 73-80
Keywords:
LT
Kelių sauga; Mokiniai; Mokinių sauga; Mokyklos aplinka.
EN
Children; Childrens road safety; Road safety; School environment; The school environment.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti mokinių saugaus atvykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos galimybes mokyklos aplinkoje. Medžiaga ir metodai. Atliktas ištisinis aprašomasis tyrimas 28 Lietuvos savivaldybėse (iš 60) ir surinkti duomenys apie 393 bendrojo lavinimo mokyklas, iš kurių 204 – mieste (51,9 proc.) ir 189 (48,1 proc.) – kaime. Visuomenės sveikatos specialistai pildė specialiai tyrimui parengtą anketą, kuria siekta nustatyti mokinių galimybę saugiai pasiekti mokyklą ir iš jos grįžti. Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas programinis statistinių duomenų paketas SPSS 15.0 for Windows. Duomenų skirtumų patikimumas nustatytas pagal χ2 kriterijų. Statistinio reikšmingumo lygmuo p ≤ 0,05. Rezultatai. Beveik pusė visų aprašytų mokyklų yra arti gatvės (43,4 proc.) arba mokyklos teritorija ribojasi su gatve (34,9 proc.), tik 37,3 proc. teritorija yra aptverta. Tyrimas atskleidė, kad daugelio mokyklų teritorija yra apšviesta tamsiu paros metu (88,7 proc.), pastoviai prižiūrima ir valoma, žiemos metu barstomi takai (96,9 proc.). Daugelyje mokyklų (85,1 proc.) yra vykdoma nelaimingų atsitikimų, nutikusių prie mokyklos ar jos teritorijoje, apskaita. Nelaimingi atsitikimai yra užregistruoti 15,3 proc. aprašytų mokyklų, dažniau miesto (23,2 proc.) negu kaimo mokyklose (6,9 proc.). Privažiavimas prie mokyklų nėra saugus – 40,4 proc. tirtų mokyklų teritorijoje nėra įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, 58,5 proc. mokyklų mokyklinių autobusų privažiavimas prie mokyklos teritorijos nėra atribotas nuo vietų, kuriose tėvai paima vaikus; beveik prie visų mokyklų (91,1 proc.) nėra įrengti paženklinti dviračių takai; 53,2 proc. mokyklų nėra vietos mokinių dviračiams laikyti.Išvados. Tyrimo duomenimis, daugelio mokyklų teritorija yra pritaikyta, kad mokiniai saugiai atvyktų į mokyklą ir iš jos grįžtų, tačiau dalies mokyklų teritorija nėra aptverta; nėra įrengti paženklinti dviračių takai; didelės dalies mokyklų teritorijoje nėra įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, susidaro spūstys, blogas matomumas prieigose. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study was to evaluate how school environment secures the possibilities of children to reach the school safely. Material and methods. The study was perforemed in 28 (out of 60) municipalities of Lithuania and covered 393 secondary schools. Information was collected using a special questionnaire filled in by public health specialist. The questionaire included 35 questions covering different aspects of scholl environment related to children safety on their way to/from school. Data analysis was performed using SPSS for Windows version 15.0. χ2 test was used to assess statistical significance of differences with p value lower than 0.05. Results. The study evaluated environment of 393 schools, of which 204 – in the city (51.9 %) and 189 (48.1 %) – in the rural area. Almost half of schools are close to the street (43.4 %). The survey revealed that teritory of most schools is illuminated at nightfall (88.7 %); most of them are maintained and cleaned. There is a system of accident registration in place in most of the schools and accidents are registered in 15.3 % of them – significantly more often in cities (23.2 %) than in rural schools (6.9 %). However, 40.4 % the schools area are not equipped with parking lots, in 58.5 % schools entrance area is not restricted from places where parents take children; almost all schools (91.1 %) are not equipped with marked bicycle lanes; in 53.2 % schools, students have no place to store bicycles. Conclusions. The study showed that the environment of most Lithuanian schools is safe for the children to reach the school. But the territory of most of the schools is not hedged, in some of them terittory is not illuminated in the dark; most of them are not equipped with parking domains and terittories, where children could be release / take of by individual arrival transportation or school bus; there is lack of clear labeling of these places. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45755
Updated:
2021-02-24 11:44:16
Metrics:
Views: 2
Export: