Pasaulio šventumas Algio Uždavinio hermetinėje filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulio šventumas Algio Uždavinio hermetinėje filosofijoje
Alternative Title:
World holiness in Algis Uždavinys' hermetic philosophy
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTAlgis Uždavinys skyrė savo unikalius tyrimus pirmapradės būties pažinimo ištakoms, atveriant žmogiškosios ir dieviškosios prigimties vientisumą. Antikinė teurgija siekia pagrįsti žmogaus ekstatinį ryšį su transcendentine tobula būtimi, slypinčia Dievo pilnatvėje. A. Uždavinys kruopščiai analizavo senąsias kultūras ir jų idėjas, mitus, ritualus, atskleisdamas skirtingus sakraliosios būties lygmenis, ir sukūrė išskirtinai turtingą, savitą pasaulėžiūrą, suteikiančią pagrindą žmogaus būčiai ir prasmei. Pasak filosofo, senosios kultūros savo pamatiniame lygmenyje yra apibūdinamos kaip vertybių, suformuotų tikėjimų ir tradicijų, visuma. Žmogaus gyvenimas įprasminamas tikėjimu žmogaus gyvenimo sakralumu ir tikslingumu, gyvenimo teurgijos sąryšiu su transcendentine, amžina ir dieviškąja būtimi, atskleidžiant save per įvairialypį, kūrybišką apeiginį mąstymą, šviečiantį iš neišmatuojamos visatos ir žvaigždėto dangaus, pasiekiantį žemės gelmes, nuolat augantį ir kintantį amžiname kosminiame rate. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: A.Uždavinys; Dieviškumas; Hermetinė filosofija; Pasaulio šventumas; Teurgija; A. Uždavinys; A.Uždavinys; Divinity; Hermethic philosophy; Hermetic philosophy; Theurgy; World holiness.

ENAlgis Uždavinys devoted his unique research to the primordial source of sacred knowledge, restoring the latent divine essence and human transcendental unity. Ancient theurgy seeks to justify the human ecstatic relation to the transcendent perfect being latent in the fullness of God. Uždavinys carefully analyzed ancient cultures and their ideas, myths, rituals, representing different levels of sacred existence, and presents an exceptionally rich distinctive worldview that forms the basis of human existence and reasoning. According to Uždavinys, an ancient culture at its deepest basic level is defined as a whole of values generated by the ontological givenness of beliefs and traditions. Human life acquires meaning through belief in the sacredness and purposefulness of human life, through a living theurgic connection with the transcendental, eternal, and divine being, revealing itself through the manifold efforts of creative ritual thinking, glowing from the immeasurable universe and the starry sky, reaching the depths of the earth, through the eternal cosmic cycle, constantly growing and acquiring new features. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45609
Updated:
2018-12-27 11:21:12
Metrics:
Views: 25
Export: