Eurodrama, arba kur iškeliauja lietuviškųjų dramų konfliktas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eurodrama, arba kur iškeliauja lietuviškųjų dramų konfliktas?
Alternative Title:
Eurodrama: where has the conflict in the Lithuanian drama gone?
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 2, p. 39-48
Keywords:
LT
Alegorija; Daugiakultūriškumas; Detektyvinė drama; Eurodrama; Europos integracija; Euroromanas; Groteskas; Istorinė drama; Parodija; Tautinė ir kultūrinė tapatybė; Užsienio reprezentacijos.
EN
Allegory; Detective drama; Eurodrama; Euronovel; European integration; Grotesque; Historical drama; Images of otherness; Multiculturalism; National and cultural identity; Parody.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie dviem prasmėm iš lietuviškųjų dramų „iškeliaujantį“ konfliktą: apie veiksmo vietos iškėlimą iš Lietuvos ir apie draminių prieštarų silpnėjimą veikiant politinei konjunktūrai ir postdraminio teatro stilistikai. Keliamas eurodramos klausimas; konstatuojamos kultūrinėje spaudoje vykusios diskusijos apie euroromaną ribos. Analizuojamos Gintaro Grajausko ir Mariaus Ivaškevičiaus dramos, kurios gali būti traktuojamos kaip skirtingi eurodramos variantai. Grajausko „Rezervatas" – tai politinė alegorija, „globalizuojanti“ posovietinės Lietuvos patirtį, „Brunonas ir barbarai" – šiuolaikinė istorinė drama, reiškianti eurooptimizmą kaip šių dienų patriotizmą; Ivaškevičiaus „Artimas miestas" – populiarioji detektyvinė eurodrama, kurianti subendrintą europietiškumo vaizdinį, „Mistras" – dramatizuota XIX amžiaus visuotinės literatūros istorija, pateikianti alternatyvią lietuvybę Europos kultūrinės tapatybės kontekste. Eurodramoje arba radikaliai atsisakoma lokalumo (retesnis atvejis), arba, išplėtus geografinę erdvę, plečiamas tautinių herojų ratas, sukuriama lyginimo situacija, leidžianti kritiškai permąstyti tautinius mitus ir stereotipus. [Iš leidinio]

ENThe present article discusses the issues of "the disappearing conflict" in the Lithuanian drama in its two senses: first, moving the scene of action beyond the geographical borderline of Lithuania, and, second, the weakening of the drama-specific contradictions under the influence of both political bias and the stylistic peculiarities of the post-drama theatre. The question of the newly-developing eurodrama is raised in the study; also, the situation of the euronovel that has already received a wide coverage in culture-specific publications is surveyed in terms of its identifiable limitations. The dramas by Gintaras Grajauskas and Marius Ivaškevičius are analysed in the article, and dramas of the two authors are treated as two different variants of eurodrama. The drama "Reservation" by Grajauskas is a political allegory that portrays the post-soviet experience of Lithuanians in a kind of "globalised" manner; the drama "Brunon and Barbarians" by the same author represents a contemporary historical drama, with its clearly expressed eurooptimistic spirit as a way of demonstrating present day patriotic feelings. The drama "A Town Nearby" by Ivaškevičius could be qualified as a detective eurodrama that attempts at creating a unified image of European citizenship; and the drama "Mistras" presents to the reader the history of world literature of the 19th century in its drama-specific form, with a distinct alternative offered for retaining the Lithuanian identity within the context of European cultural identity. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45481
Updated:
2018-12-17 13:27:08
Metrics:
Views: 70    Downloads: 11
Export: