Lithuanian conservatoire in the Boston, USA, and the contribution of its founder M. Petrauskas to the musical pedagogy of exodus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian conservatoire in the Boston, USA, and the contribution of its founder M. Petrauskas to the musical pedagogy of exodus
Alternative Title:
Lietuvių konservatorija Bostone, JAV, ir jos įkūrėjo M. Petrausko indėlis į egzodo muzikos pedagogiką
In the Journal:
Soter. 2005, 16 (44), p. 107-115
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Migracija / Migration; Pedagogika / Pedagogy; Pilietiškumas / Civic behavior; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos iki šiol menkai tetyrinėtos Miko Petrausko JAV įkurtos lietuviškos konservatorijos pedagoginės idėjos, gvildenami jo asmenybės sociokultūriniai parametrai, apibūdinami konservatorijos ugdymo ir socialinių bendruomeninių ryšių ypatumai bei jų dinamika ir poveikis Lietuvos muzikinės pedagogikos raidai egzodo sąlygomis. Miko Petrausko konservatorija JAV padėjo stiprinti lietuviško jaunimo kūrybines galias, išsaugoti ir kurti nacionalinę, tautinę tapatybę, brandinti mokinių pilietiškumą. Miko Petrausko įkurtos lietuvių konservatorijos tikslas – padėti individui ar grupei tautiečių suvokti save daugiakultūrinėje aplinkoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų mokymas; Pilietuškumas; Emigracija; Pedagogika; Meninis ir muzikinis ugdymas; Renginių socializacija; Teaching of adults; Family education; Socialization of personality; Emigration; Process of artistic training.

ENThe ideas of the conservatoire founded by Mikas Petrauskas in the USA have not been explored enough yet. The examination of the social-cultural parameters of the personality, the qualification of the peculiarities of both the conservatoire education and its social communal connections as well as their dynamics and influence on the development of the folk culture under the conditions of the exodus have not been satisfactory as well. KEY WORDS: teaching of adults, family, education abroad, socialization of personality, emigration, process of artistic training. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4548
Updated:
2018-12-20 23:06:32
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: