Pagrindinių materialinių ir kultūrinių poreikių patenkinimo ir juos lemiančių veiksnių teritoriniai ypatumai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagrindinių materialinių ir kultūrinių poreikių patenkinimo ir juos lemiančių veiksnių teritoriniai ypatumai Lietuvoje
Alternative Title:
Satisfaction of the basic material and cultural needs and their augural peculiarities of territorial factors in Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas . 2003, Nr. 13, t. 2, p. 498-505. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Disponuojamos pajamos; Gyvenimo lygis; Lietuva; Poreikių patenkinimas; Vartojimo išlaidos
EN
Consumption expenditure; Disposable income; Disposble income; Lithuania; Living standard; Satifaction of needs; Satisfaction of needs
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas pagrindinius gyventojų materialinius ir kultūrinius poreikius patenkinančių materialinių gėrybių ir paslaugų vartojimo teritorinis pasiskirstymas. Siekiant nustatyti veiksnius, turinčius didžiausią reikšmę tiriamų poreikių tenkinimui, skaičiuojama priklausomybė (Pearsono koreliacijos koeficientas) tarp materialinių gėrybių bei paslaugų vartojimo ir socialinių, ekonominių, demografinių rodiklių. Darbe taip pat aptariamas miesto ir kaimo namų ūkių disponuojamų pajamų ir vartojimo išlaidų dydis ir struktūra. [Iš leidinio]

ENIn this work is being analyzed the basic physical (material) and cultural needs of inhabitants, which satisfy the division of using of material wealth and services within the municipalities and counties of Lithuania. The Pearson's coefficient is being calculated to determine the dependence of interplay for (1000 inhabitants) a stretch of accommodation in the city and village, the turnover of retail trade and nourishment, the visiting of libraries, cinemas and video cinemas, the participating at the activities of culture centres and their augural factors as the size of salary, the rate of unemployment, the place of dwelling, the structure of age of inhabitants and the number of certain institutions of culture. In this work is also being discussed the size and structure of disposable income and consumption expenditure among the household in the city and village. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45455
Updated:
2019-03-02 10:48:24
Metrics:
Views: 13
Export: