Petro Armono indėlis į kamerinės instrumentinės muzikos plėtrą Lietuvoje ir JAV

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Armono indėlis į kamerinės instrumentinės muzikos plėtrą Lietuvoje ir JAV
Alternative Title:
Contribution of Petras Armonas to the Development of Chamber Instrumental Music in Lithuania and the USA
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTXX a. I p. kamerinė instrumentinė muzika nei Lietuvoje, nei JAV lietuvių bendruomenėje nebuvo labai populiari. Ja imta daugiau domėtis tarpukario metais. Čia ypač išsiskyrė klaipėdiečiai, subūrę įvairios sudėties kamerinių ansamblių ir koncertavę po visą šalį. Šias tradicijas jie tęsė išeivijoje. Tarp jų buvo muzikinės Armonų dinastijos pradininkas violončelininkas Petras Armonas. P. Armoną (1907-1997) kamerinė muzika paviliojo studijų Panevėžio mokytojų seminarijoje metais. 1925 m. jis įstojo į S. Šimkaus vadovaujamą Klaipėdos muzikos mokyklą. Čia jį griežti violončele mokė čekas J. Fesenmayeris. P. Armonas grojo S. Šimkaus vadovaujamame mokyklos simfoniniame orkestre ir mokinių įsteigtame styginių kvartete su J. Motiekaičiu, J. Strolia ir A. Klepacku. P. Armonui plačiau pasireikšti kaip solistui ir kamerinio ansamblio dalyviui proga pasitaikė pradėjus dėstyti Šiaulių valstybinėje muzikos mokykloje. Karo pabaiga nubloškė Armono šeimą į Austriją, Vokietiją, JAV. Ročesteryje, Santa Barbaroje Armonas dirbo vargonininku, vadovavo chorui, įsidarbino simfoniniame orkestre, rengdavo kamerinius koncertus, dalyvavo Los Andželo lietuvių muzikiniame gyvenime. Vėliau persikėlė į Čikagą ir įsitraukė į ką tik susibūrusio lietuvių styginio kvarteto veiklą; 1976 m. apsigyvenęs Floridoje grojo St. Petersburgo simfoniniame bei kameriniame orkestre. Armonas buvo vienas pirmųjų kamerinės muzikos atlikėjų tarpukario Lietuvoje. Gyvendamas išeivijoje jis siekė kamerine muzika šviesti tautiečius ir integruoti lietuvių, kaip uždaros etninės bendrijos, meninę veiklą į JAV kultūrinį gyvenimą.

ENIn the first half of the 20th century chamber instrumental music was not popular either in Lithuania or in the USA. Interest in it arose in the inter-war year. Residents of Klaipėda formed chamber ensembles of different composition and gave concerts all over the country. They continued these traditions in emigration. The initiator violoncellist Petras Armonas (1907-1997) was among them. He became interested in chamber music when he studied in Panevėžys Teachers’ Seminary. In 1925 he entered Klaipėda Musical School headed by S. Šimkus. The Czech J. Fesenmayer taught him to play the cello. P. Armonas played in the school symphony orchestra and a string quartet together with J. Motiekaitis, J. Strolia and A. Klepack. P. Armonas had the opportunity to perform as a soloist and as a participant in a chamber ensemble when he started teaching at Šiauliai State Musical School. The end of the war flung the family of Armonas to Australia, Germany, the USA. In Rotchester, Santa Barbara, Armonas worked as an organist, conducted a choir, and became employed in a symphony orchestra, organised chamber concerts, participated in musical life of the Lithuanians in Los Angeles. Later he moved to Chicago and became engaged in the activity of a newly formed Lithuanian string quartet; in 1976, when he made his home in Florida, he played in the symphony and chamber orchestra of St Petersburg. Armonas was one of the first performers of chamber music in interwar Lithuania. When living in emigration he sought to educate his countrymen by means of chamber music and to integrate artistic activities of the Lithuanians, as a closed ethnic community, into cultural life of the USA.

ISBN:
9986503574
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4529
Updated:
2020-09-17 08:50:56
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: