Adomo Mickevičiaus muziejiniai kontekstai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adomo Mickevičiaus muziejiniai kontekstai Lietuvoje
Alternative Title:
Context of the Adam Mickiewicz museum in Lithuania
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2006, Nr. 5, p. 47-53
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama poeto Adomo Mickevičiaus kultūrinio paveldo įmuziejinimo tradicija Lietuvoje. Tikslas – objektyviai ištirti ir įvertinti šio žymaus poeto atminimo muziejinio įamžinimo nuostatas, pobūdį. Požiūris į A. Mickevičiaus atminimo muziejinių raiškų pobūdį Lietuvoje gali būti naudingas nuolatinėms paieškoms, kas šis poetas Lietuvai, ir koncepcijų apie istorinių asmenybių atminimo muziejinį įamžinimą gvildenimui. Straipsnio autorė prieina prie išvadų, kad per pusantro amžiaus Lietuvoje buvo suorganizuota apie 10 muziejinių mickevičianų. Memorialinio pobūdžio buvo trys, šiandien yra viena. Beveik jų visų koncepcijos panašios: koks buvo poetas ir kas jis Lietuvai. Siekta atspindėti poeto gyvenimo lemtingus momentus ir kūrybos idealus. Nors tik lenkų Mokslo bičiulių draugijos (Towarzystwo Przyjaciól Nauk) muziejus, siekęs panašių didaktikos tikslų kaip Vilniaus senienų muziejus, įterpė mickevičianą į Lietuvos istorijos muziejinę interpretaciją, kur buvo sureikšmintas trijų sukilimų prieš carinę Rusijos priespaudą kontekstas, tačiau visas muziejines mickevičianas Lietuvoje galima vertinti kaip požiūrius į A. Mickevičiaus reikšmę Lietuvos istorijai. Mickevičiaus muziejinio įprasminimo paieškos Lietuvoje suaktyvėdavo šio poeto gimimo ir mirties metinių minėjimo progomis. Mickevičianos muziejinė tradicija nuo Vilniaus senienų muziejaus, lenkų Mokslo bičiulių draugijos muziejaus, Vilniaus literatūros muziejaus iki A. Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus grindžiama A. Mickevičiaus memorialinių daiktų ir kulto eksponatų, kurie liudija poeto sąsajas su Lietuva, ypatingu vertinimu.Reikšminiai žodžiai: Kultūros paveldas; Muziejinė tradicija Lietuvoje.

ENThe tradition of exhibiting the cultural heritage of Adomas Mickevičius in museums in Lithuania is analysed in the article. The objective of this article is to perform an objective analysis and evaluation of the provisions and nature of perpetuation of the memory of this famous poet in museums. The approach on the nature of the museum expressions of the memory of A. Mickevičius may be useful in continuous search on his role in Lithuania and the analysis of the concepts of the perpetuation of the memory of historical persons in museums. The author of this article concludes that during 150 years approximately 10 “mickevičianas” in the museums of Lithuania were held. Three of them were of the memorial nature, and today there is one remaining. The aim was to reflect the crucial moments of the poet’s life and his ideals of creative work. Although only the museum of Polish Science Fellowship (Towarzystwo Przyjaciól Nauk) inserted “mickevičiana” into museum interpretation of the history of Lithuania, all museum “mickevičianas” in Lithuania can be evaluated as the approaches towards the meaning of A. Mickevičius to the history of Lithuania. The search of the meaning in having Mickevičius exhibited in museums in Lithuania became more active at the moments when the anniversaries of the poet’s birth and death were celebrated. The museum tradition of “mickevičiana” starting from Vilnius Museum of Antiquities, museum of Polish Science Fellowship, Vilnius Museum of Literature and ending at the memorial museum-apartment of A. Mickevičius is based on special evaluation of memorial things and cult exhibits, which witness the relationship of the poet with Lithuania.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4526
Updated:
2018-12-20 23:09:17
Metrics:
Views: 43    Downloads: 10
Export: