Architektūriniai struktūralizmo idėjos reflektai

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėArchitektūriniai struktūralizmo idėjos reflektai
Kita antraštėArchitectural reflections of structuralism idea
AutoriaiBuivydas, Rimantas
LeidinyjeUrbanistika ir architektūra . 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 107-116
Reikšminiai žodžiai
LTArchitektūra; Architektūros istorija; Architektūros teorija; Idėjų migracija; Lietuvos architektūros istorija; Struktūralizmas; Tarpkultūriniai mainai; XX a. architektūros kryptys; Šiuolaikiniai Lietuvos architektai
ENArchitecture; Contemporary architects of Lithuania; History of architecture; History of lithuanian architecture; Intercultural exchange; Migration of ideas; Structuralism; Theory of architecture; XX c. trends of architecture
Santrauka / Anotacija

LTMąstant apie architektūros idėjų migravimą, jų integracijos skirtinguose regionuose bei kultūrose esmes ir pobūdžius, aiškėja, jog tai nuolat vykęs ir tebevykstantis reiškinys. Net daugkartiniai bandymai praeityje kai kuriais žmonijos istorijos laikotarpiais izoliuotis, valingai kovoti prieš kitų kultūrų įtakas, nepaisant šių procesų prasmingumo ir tokių laikotarpių trukmės, buvo laikinas dalykas. Tad nestebina, kad architektūros neobrutalizmo, metabolizmo ir segmentinio struktūravimo tendencijos, atsiradusios Vakaruose nuo praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio, darė stiprią įtaką Lietuvos architektams, kurie ieškojo alternatyvų tuo metu dominavusiam „dėžės“ morfotipui, anemiškam fasadizmui ir miestų planavimo primityvizmui. Pagrindinis šio straipsnio objektas – vakarietiško struktūralizmo architektūros atspindžiai lietuviškoje aplinkoje, tačiau dėl XX a. 7-9-ajame dešimtmečių prieštaringos sovietinių laikų situacijos mūsų krašte tokie atspindžiai nėra lengvai identifikuojami. Nepaisant to, jog struktūralizmas Lietuvos šiuolaikinėje architektūroje neturėjo nei daug sekėjų, nei daugybės įgyvendintų projektų, vis dėlto tam tikrą pėdsaką naujausioje mūsų architektūros istorijoje ir profesinėje sąmonėje jis tikrai paliko. Straipsnyje analizuojamos šiuolaikinio struktūralizmo tendencijos idėjinės ir morfologinės apraiškos Vakarų architektūroje bei jo atspindžiai Lietuvoje. Pateikiamas naujas struktūralistinės architektūros tipologizavimo variantas, atskleidžiami esminiai struktūralizmo pakraipų bruožai ir aptariami charakteringiausi jų pavyzdžiai.

ENArchitecture of structuralism is analyzed as phenomenon reflecting general laws of present Western arts integration into Lithuanian context. Architectural ideas of foreign origin move to Lithuanian culture. Better understanding and evaluation of these circumstances is extraordinary urgent in the face of present urgent challenges of globalization. Conceptual and morphological manifestations of structuralism in foreign architecture and their reflections in Lithuania are analyzed in the article. New principle of structuralism architecture classification in accordance with the trends is formulated and distinct foreign and local examples are discussed [From the publication]

ISSN1392-1630
Mokslo sritisMenotyra / Arts
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/452
Atnaujinta2013-04-28 15:17:54
Metrika Peržiūros: 10