Aktualus veikalas apie žydų bendruomenės istoriją Rytų Prūsijos ir Lietuvos paribio regione : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktualus veikalas apie žydų bendruomenės istoriją Rytų Prūsijos ir Lietuvos paribio regione: recenzija
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 24, p. 321-326. Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje
Keywords:
LT
1812-1942; Lietuvos paribiai; Pasienis; Ruth Leiserowitz; Rytprūsiai; Rytų Prūsija [East Prussia]; Žydai; Žydų bendrija; Žydų bendruomenė.
EN
1812-1942; Border; East Prussia; Eastern Prussia; Jewish community; Jews; Jews community; Lithuania; Lithuanian border; Ruth Leiserowitz.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Ruth Leiserowitz monografija „Sabbatleuchter und Kriegerverein. Juden in der ostpreußisch-litauischen Grenzregion 1812–1942“ (Šabo žvakė ir karo veteranų draugija. Žydai Rytprūsių ir Lietuvos pasienio regione 1812-1942 metais) (Osnabriukas, 2010). Monografijoje atskleidžiama žydų bendruomenės istorija Rytų Prūsijos ir Lietuvos pasienio regione per pasienio, kaip transnacionalinės erdvės, prizmę. Analizės objektu pasirinktas socialinių, kultūrinių ir mentalinių lūžių kontekstas Pristatomas minėtame regione XVIII a. – XX a. viduryje gyvavusio žydų sociumo kolektyvinės tapatybės dvilypumas, kuris galėjo varijuoti nuo religinio tradicionalizmo iki imperinio patriotizmo. Rytų Prūsijos ir Lietuvos pasienio regiono gyventojų grupių (lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, romų) kolektyvinių tapatumų poveikis žydų bendruomenės mentaliteto kaitai yra problemiškas, todėl svarbu žydų bendruomenę interpretuoti, kaip sociokultūrine prasme lanksčią grupę. Rytų Prūsijos ir Lietuvos paribyje susiformavusi žydų bendruomenė tapo moderniausia etnine grupe, nes XIX a. pr. – XX a. pirmosios pusės laikotarpiu ji patyrė bene ryškiausias socialinės sanklodos, gyvenimo būdo ir kolektyvinės tapatybės transformacijas. Monografijoje būtent šis tyrimo aspektas ir dominuoja. Kol kas tai vienintelis išsamus žydų bendruomenės sanklodos Rytprūsių ir Lietuvos paribio regione tyrimas, išsiskiriantis griežta problemine orientacija ir naujomis interpretacijomis.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45128
Updated:
2018-12-17 13:26:40
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: