Senosios Klaipėdos apylinkių kapinaitės kraštotyrininko Ferdinando Tamošiūno albumuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios Klaipėdos apylinkių kapinaitės kraštotyrininko Ferdinando Tamošiūno albumuose
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 245-254. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
Ferdinandas Tamošiūnas; Kapinės; Klaipėda; Konfesinis paveldas; Kraštotyra; Kultūrinis paveldas; Mažosios Lietuvos istorijos muziejus; Paveldas.
EN
Cemeteries; Cemetery; Confessional heritage; Cultural heritage; Ferdinandas Tamošiūnas; Heritage; Klaipėda; Local history; Museum of History of Minor Lithuania.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariama mokslo žmonėms, visuomenei mažiau žinoma Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (MLIM) fonduose saugoma, bet visiems besidomintiems prieinama kraštotyrininko Ferdinando Tamošiūno (1932–1980) darbo dalis, skelbiami šaltinio teksto fragmentai ir dalis nuotraukų. F. Tamošiūnas paliko vertingų ir (kas kraštotyriniame darbe pasitaiko rečiau) puikiai dokumentuotų, taip pat, kiek leido tuometinės sąlygos, gerai susistemintų duomenų apie Klaipėdos apylinkių senąsias kapinaites. Publikacijos tikslas - prisiminti kraštotyrininką F. Tamošiūną ir skaitytojus supažindinti į Mažosios Lietuvos muziejaus rinkinius patekusiu jo kraštotyrinio palikimu, taip pat rinkinį įvertinti pažintiniu–moksliniu požiūriu. Palikimą sudaro trys savadarbiai albumai su priklijuotomis nespalvotomis nuotraukomis ir ranka braižytomis įvairiaspalvėmis schemomis, brėžiniais bei įrašais. Albumai turi pavadinimus: „Senų kryžių liekanų nuotraukos kai kuriose senose kapinaitėse netoli Klaipėdos m. 1974 m.“, „Senų kapinaičių, paminklų ir piliakalnių nuotraukos netoli Klaipėdos. 1975 m.“, „Senų kryžių kai kuriose kapinaitėse ir Ekytės piliakalnio, esančio netoli Klaipėdos, nuotraukos. 1976 m.“. Kiekvienas iš šių albumų yra skirtas skirtingose Klaipėdos r. apylinkėse aplankytoms kapinaitėms. Publikacijoje pateikiama 15 šių albumų nuotraukų su išsamiais komentarais. F. Tamošiūno surinkta medžiaga yra vertingas kapinių nykimo ir naikinimo tendencijų bei dominuojančių tokio naikinimo būdų, šių procesų spartos, urbanistinės agresijos atvejų liudijimas, praversiantis visuose lyginamojo pobūdžio krašto kapinaičių būklės tyrimuose, o platesniame kontekste – ir aptariant laikotarpio paveldosaugos problemas bei bendrą kultūrinę situaciją.

ENThis publication discusses on a part of works of local historian Ferdinandas Tamošiūnas (1932-1980) less known to academic and public people, which is stored in the Funds of Historical Museum of Lithuania Minor and is available to all those interested. The publication also presents fragments of source text and some photographs. F. Tamošiūnas have left valuable, (what is quite rare in the field of local history) well-documented and, also, as much as it was allowed by the prevailing conditions, well systemized data on old cemeteries of Klaipėda surroundings. The aim of the publication is to remember local historian F. Tamošiūnas, to familiarize readers with his heritage on local history included in the collections of Lithuania Minor museum, and to evaluate this collection on cognitive and scientific terms. The heritage consists of three handmade albums with affixed black-and-white photographs, also including multicoloured schemes, graphics and records written in hand. These albums are named: Photographs of old cross remains in some old cemeteries near Klaipėda (1974), Photographs of old cemeteries, monuments and mounds near Klaipėda (1975) and Photographs of old crosses found in some cemeteries and Ekytė Mound near Klaipėda (1976). Each of these albums is dedicated to cemeteries visited in different surroundings of Klaipėda. This publication presents 15 photographs from these albums together with detailed comments. The valuable material collected by F. Tamošiūnas witness tendencies of cemetery decay and destruction, dominating methods of such destructions, rapidity of such process, and cases of urban aggression, which will be useful in all researches on cemetery state on the terms of comparison, and in even broader context this material will help to discuss on issues associated with preservation of heritage of the time, and general cultural situation.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45052
Updated:
2018-12-17 13:26:24
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: