Aidai iš praeities, kuri neleidžia jos pamiršti. NKVD Šilutės operatyvinės apklausos protokolas, 1944 m. lapkritis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aidai iš praeities, kuri neleidžia jos pamiršti. NKVD Šilutės operatyvinės apklausos protokolas, 1944 m. lapkritis
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 233-244. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Karo belaisviai; Karo belaisvių stovykla; Macikai; NKVD; Rusai karo belaisviai; Vokiečių okupacija.
EN
German occupation; Macikai; NKVD; POW camp; Prisoner-of-war camp; Prisoners of war; Russian prisoners of war; Second World War; WWII; War Prisoners Camp; World War II.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiami archyviniai dokumentai, rašyti 1944 metų rudenį, kuriuose kalbama apie karo meto įvykius Šilutės apskrityje. Pirmasis publikuojamas dokumentas yra spec. pranešimas, siunčiamas pagal subordinaciją Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojui Piotrui Kapralovui. Kiti publikuojami dokumentai – tai apklausos protokolas ir jo papildymai. Po 1939 m. kovo mėn. Vokietijos įvykdyto anšliuso ir Antrojo pasaulinio karo metu Šilutės / Šilokarčemos apskritis buvo Vokietijos reicho dalis. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, į Lietuvą įžengė frontų užnugario apsaugos NKVD kariuomenės pasienio pulkai (PP). 1944 m. Klaipėdos krašte dislokuoti pasienio junginiai iš esmės neturėjo pakankamai informacijos apie teritoriją ir jos gyventojus. Juos suskaičiuoti ir kartu patikrinti, apklausti, ištardyti buvo vienas pagrindinių NKVD pasienio tarnybos uždavinių. Publikuojami Dovydo Stockos protokolai yra vieni iš pirmųjų tokio pobūdžio šios institucijos dokumentų, rastų Lietuvoje. Tai reikšmingas šaltinis, suteikiantis informacijos apie apie karo belaisvių stovyklą Macikuose, tačiau sunku spręsti apie asmens pateikiamos informacijos tikslumą. Nėra aišku, kodėl būtent šis asmuo buvo pasirinktas apklausai. Netenka abejoti tik dėl vieno D. Stockos pateikiamo fakto, jog 1942 metų žiemą ir 1943 metų pavasarį vokiečiai siekė panaikinti lagerio pėdsakus. Publikuojami dokumentai rašyti rašalu, ranka, su daugybe klaidų. Ruošiant dokumentus publikacijai tekste rusų kalba ištaisytos tik akivaizdžios klaidos. Netaisomos asmenvardžių formos, paaiškinimai yra nuorodose.

ENThis publication presents archive records written in the autumn of 1944, which involves wartime events in the district of Šilutė. The first published document is a special notice sent by subordination to the People’ Deputy Commissioner of Home Affairs of Lithuanian TSR Piotras Kapralovas. Other published documents include record of the interview and its supplements. After the German annexation carried out in March of 1939 and during the Second World War the district of Šilutė/Šilokarčema had been a part of German Reich. In the end of the Second World War, Lithuania was invaded by Border Troops of NKVD Army of front reverse protection. Basically, frontier assemblies deployed in Klaipėda in 1944 had no sufficient information on the territory and its residents. One of the most significant tasks intended for the NKVD border authorities was to count them and at the same time to check, interrogate, and to hold an inquest. Published protocols of Dovydas Stocka are one of the first such documents of this institution found in Lithuania. This is a significant source providing information on prison camp in Macikai; however, it is hard to judge the accuracy of information provided by the individual. It is not clear why this particular person was chosen for the interrogation. There are no doubt about one fact provided by D. Stocka that in the winter of 1942 and in the spring of 1943 Germans were aiming to destroy traces of the camp. Published documents are written in ink, by hand, with many mistakes. Preparing documents for the publication only the most obvious mistakes in the Russian text were corrected. Forms of personal names were left unchanged providing explanations in references.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944-1949 m / Vytautas Tininis. Stalininis režimas Lietuvoje 1944-1953 m. / sudarė Regina Laukaitytė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. P. 249-284.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45004
Updated:
2018-12-17 13:26:15
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: