Lietuvos Respublika : idėjos ištakos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublika : idėjos ištakos
Alternative Title:
A Lithuanian Republic: sources of the idea
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 19, p. 157-198
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Respublika; Politinė tauta; Visuomenė; Politinė bendruomenė; Didikai ir magnatai; Lietuvos Statutai.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Respublika; Visuomenė.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos idėjos ištakos: nagrinėjama, kokios politinės ir teisinės prielaidos padėjo atsirasti savarankiškai, save su Lietuvos valstybe tapatinančiai ponų ir bajorų politinei bendruomenei – Didžiosios Kunigaikštijos visuomenei (communitas Magni Ducatus), kaip klostėsi šios visuomenės ir valdovo santykiai, kaip šie santykiai ir tautą reprezentuojančios politinės bendrijos savivoka buvo reiškiama pirmosiose valdovų privilegijose, laiškuose bei ankstyviausiame istoriniame pasakojime – Lietuvos metraščiuose. Laisvos politinės tautos samprata buvo nuosekliai brandinama lietuvių didikų politiniuose ir teisiniuose ginčuose, kovose dėl valstybės suverenumo per visą XV a. Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos respublikos idėja išaugo Liublino unijos išvakarėse ir buvo tvirčiau ar silpniau ginama iki pat Abiejų Tautų Respublikos žlugimo.

ENThis article discusses the origins of the idea of a Lithuanian Republic. It examines what political and legal assumptions began to spontaneously develop in the minds of the political class of nobles and rich gentry who identified with their own Lithuanian nation – the Grand Duchy of Lithuania (GDL). Also probed are the relations between the rulers and their subjects, and how these relations and the concept of a political class representing its own nation were expressed in the “Privileges” (Acts of Parliament defining the nobility’s rights and obligations), in letters and in early historical works, particularly the Annals of the GDL. The concept of a politically sovereign nation was developed in detail in the political and legal disputes of the Lithuanian grandees, and in the struggles for the country’s sovereignty over the whole XV c. The idea of the GDL becoming a free and independent republic had already developed before the time of the Union of Lublin, and it was defended with varying degrees of vigour right up until the demise of the Commonwealth of Two Nations.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/448
Updated:
2018-12-17 11:32:08
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: