Liberal construction of the composition of the criminal act and the maxim nullum crimen sine lege : the intersection and the solution

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Liberal construction of the composition of the criminal act and the maxim nullum crimen sine lege: the intersection and the solution
Alternative Title:
Vertinamasis nusikalstamos veikos sudėties požymis ir nullum crimen sine lege principas: sankirta ir jos sprendimas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 2 (76), p. 43-50
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nusikalstama veika / Offence; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje „Vertinamasis nusikalstamos veikos sudėties požymis ir nullum crimen sine lege principas: sankirta ir jos sprendimas“ analizuojama baudžiamojoje teisėje stipriai veikiančio nullum crimen sine lege principo ir vertinamųjų nusikalstamos veikos sudėties požymių tarpusavio dermė. Straipsnio tikslas – patikrinti vertinamųjų nusikalstamos veikos sudėties požymių ir nullum crimen sine lege principo atitikimą. Pirmoje dalyje atskleidžiama nullum crimen sine lege principo istorinė raida ir vystymasis, lėmę dabartinės jo sampratos susiformavimą. Antrojoje dalyje aptariamas tematikai svarbiausių principo elementų - nullum crimen sine lege certa ir nullum crimen sine lege stricta - turinys. Trečioje straipsnio dalyje atskleidžiama vertinamųjų nusikalstamos veikos sudėties požymių samprata tiek Kontinentinėje, tiek Bendrojoje teisinėje sistemoje ir analizuojami jų sankirtos su nullum crimen sine lege principu taškai. Išsamiai išanalizavus teorinę medžiagą, straipsnio pabaigoje identifikuojami atvejai, kai vertinamieji požymiai gali būti pagrįstai vartojami baudžiamajame įstatyme. Daromos išvados, kad įstatymo aiškumas ir tikslumas yra prioritetinė, bet ne absoliutinė teisinė nuostata baudžiamojoje teisėje, o vertinamųjų požymių tikslumas siejamas ne su tikslia formuluote, o su tiksliu faktinių aplinkybių vertinimu ir nusikalstamos veikos sudėties aiškinimu. Be to, teismų praktika privalo suformuluoti tam tikrus vertinamųjų požymių aiškinimo ir faktų vertinimo kriterijus - „saugiklius“, kad būtų apribotas teisėjo diskretiškumas, ir teismas, vertindamas faktines aplinkybes bei aiškindamas požymio turinį, tų kriterijų laikytųsi, o jei drįstų nesilaikyti – tinkamai tai motyvuotų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji teisė; Nusikalstamos veikos sudėtis; Nullum crimen sine lege principas; Criminal law; Maxim ‘nullum crimen sine lege’; Liberal construction; Composition of criminal act.

ENArticle analyzes compatibility between the liberal construction of the composition of the criminal act and the maxim nullum crimen sine lege. The article reveals the historical evolution and the development of the maxim nullum crimen sine lege which has affected the formation of the current concept, the content of nullum crimen sine lege certa and nullum crimen sine lege stricta (two elements of the maxim which have the main role for the topic), as well as the concept of the liberal construction of the composition of the criminal act. Finally, conclusions are drawn defining the cases when the liberal constructions of the composition of the criminal act may be legally used in Criminal Law. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.76.2.1962
ISSN:
1392-0758
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44735
Updated:
2018-12-17 13:25:29
Metrics:
Views: 34    Downloads: 1
Export: