Aukštojo mokslo ir studijų institucijų požiūris į ISO 9001 standartą : taikymo motyvai, problemos, naudos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo ir studijų institucijų požiūris į ISO 9001 standartą: taikymo motyvai, problemos, naudos
Alternative Title:
Approach of higher education institutions to ISO 9001 standard: reasons, issues and benefits of implementation
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 4, p. 672-689
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo institucijos; ISO 9001; Kokybės vadybos sistema; Standartas; Kokybė.
EN
Higher education institutions; ISO 9001; Quality management system; Standard; Quality.
Summary / Abstract:

LTNors ISO 9001 standarto taikymas kokybės vadybos sistemų kūrimui švietimo sektoriuje yra ne mažiau kritikuojamas nei propaguojamas, tačiau ISO ataskaitų duomenys rodo švietimo srities institucijų, sertifikuotų pagal ISO 9001 standartą, skaičiaus augimą. Šiame straipsnyje nagrinėjama aukštojo mokslo institucijų patirtis įgyvendinant ISO 9001 standartą. Nustatomi ir analizuojami standarto taikymo motyvai, dažniausiai iškylančios jo įgyvendinimo problemos bei standartizuotos kokybės vadybos sistemos naudos. Tyrimas rodo, kad: aukštojo mokslo institucijose ISO 9001 standartas taikomas dažniausiai siekiant pagerinti vidinius institucijos procesus ir procedūras ir suvokiamas kaip konkurencingumo priemonė rinkoje, standartizuotos kokybės vadybos sistemos naudos dažniausiai yra susijusios su vidiniais administracinių procesų ir procedūrų pokyčiais institucijose, ISO 9001 standarto taikymo kliūtimis nežymiai dažniau yra institucinės problemos. [Iš leidinio]

ENAlthough the implementation of ISO 9001 standard seeking to create a quality management system in education sector is as much criticised as promoted, data of ISO reports show the increase in the number of ISO certified educational institutions. This article provides an analysis of experiences of higher education institutions in implementing ISO 9001 standard. Reasons for the implementation of the standard, the most common issues co-occurring during the implementation process as well as the benefits of a standardised quality management system are identified and analysed in the article. Research results show that: higher education institutions often implement ISO 9001 standard in order to improve internal institutional processes and procedures and because it is conceived as a competitive tool in the market, benefits of a standardised quality management system are most commonly related to changes in internal administrative processes and procedures of the institution, obstacles to implementing ISO 9001 are mostly related to internal institutional issues. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44729
Updated:
2018-12-17 13:25:27
Metrics:
Views: 20    Downloads: 9
Export: