Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdai XVIII amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdai XVIII amžiuje
Alternative Title:
Images of the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2012, t. 58, p. 297-322
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Keliautojas; Kelionių aprašymai; William Coxe.
EN
Traveler; Travel guides; William Coxe.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama informacija apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK) britų autoriaus Williamo Coxe'o veikale „Kelionės į Lenkiją, Rusiją, Švediją ir Daniją“ (pirmą kartą išleistame 1784 m. Londone). Keliavimo sąlygos LDK pietryčių teritorijose dažniausia apibūdinamos neigiamai. Ne kartą minimi siauri ir apleisti keliai bei tiltai. Dauguma karčemų, pašto stočių, kitų sustojimo vietų buvo labai varganos, nešvarios, be elementarių patogumų. LDK kraštovaizdyje vyrauja miškai, tarp jų pasirodo laukai, maži miesteliai ir kaimai. Dauguma aplankytų miestų – apleisti ir netvarkingi. LDK socioekonominė sistema, paremta luomine visuomene ir feodaliniu ūkiu, W. Coxe'ui atrodė nepažangi ir ydinga. Jis akcentavo sunkias baudžiavos sąlygas, kurios per ilgą laiką suformavo vergiškai nuolankaus, neturinčio atsakomybės jausmo žmogaus tipą. Bajorai (aristokratai), jų gyvensena ir elgesys, politinis aktyvumas W. Coxe'o vertinti iš esmės teigiamai. LDK žydų bendruomenė W. Coxe'o traktuota gana teigiamai, jis pabrėžė žydų aktyvumą prekyboje ir teikiant paslaugas. W. Coxe'as, kaip ir daugelis kitų XVIII a. apie Abiejų Tautų Respubliką rašiusių Vakarų europiečių, į ATR žvelgė kaip į Lenkiją, LDK telaikydamas Lenkijos provincija. W. Coxe'o veikalas neformavo kokybiškai naujų stereotipų apie LDK. Jis tik papildė ir įtvirtino Vakarų europiečių sąmonėje jau egzistavusius stereotipus apie LDK kaip menkai išvystytą, ekonomiškai ir kultūriškai atsilikusį, sunkios baudžiavos prislėgtą kraštą ir kt. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis article analyses how the British author William Coxe represented the Grand Duchy of Lithuania in "Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark" (first edition 1784, London). The traveling conditions in the southeast areas of the Grand Duchy of Lithuania were described mainly negatively. The author repeatedly mentioned narrow and neglected roads and bridges. Most of the visited inns, postal stations, and various other accommodations were characterized very unfavorably as dirty places without minimally acceptable facilities. The landscape of the Grand Duchy of Lithuania was portrayed as forested, interspersed with fields as well as small towns and villages. Most of the cities visited looked neglected and disorderly. The socioeconomic system of the Grand Duchy of Lithuania, based on manorialism and a feudal economy, seemed to Coxe to be regressive. He highlighted the difficult conditions of serfdom in the Grand Duchy of Lithuania, which for a long time nurtured a servile type of human being (peasant) who had no sense of responsibility. The noblemen (aristocrats), their lifestyle, behavior, and political activity were depicted basically favorably. The Jewish community of the Grand Duchy of Lithuania, its activity in trade and services, was portrayed quite positively. Coxe, like many other Western European authors who wrote about the the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18 th century, considered the Grand Duchy of Lithuania to be a province of Poland. The content of Coxe's book did not give rise to the formation of any qualitatively new stereotypes about the Grand Duchy of Lithuania. This treatise mostly complemented and reinforced the stereotypes of the Grand Duchy of Lithuania (as a poorly developed, economically and culturally backward land, etc.) that already existed in Western European consciousness. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Veidrodžiai be interjerų : kišeniniai, rankiniai ir pastatomi veidrodėliai, šukės / Indrė Užuotaitė. Menotyra. 2014, t. 21, Nr. 4, p. 316-333.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44696
Updated:
2022-01-17 13:25:18
Metrics:
Views: 22    Downloads: 23
Export: