Decentralizacijos principų atspindys nustatant vietos savivaldos funkcijas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Decentralizacijos principų atspindys nustatant vietos savivaldos funkcijas
Alternative Title:
Reflection of decentralisation principles assigning local government functions
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 2 (21), p. 95-102
Keywords:
LT
Decentralizacija; Delegavimas; Devoliucija; Valstybės funkcijos; Vietos savivalda; Vietos savivaldos funkcijos.
EN
Decentralisation; Delegation; Devolution; Government functions; Local public functions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinti, kaip funkcinė Lietuvos savivaldybių decentralizacija atsispindi teisės aktuose decentralizacijos dedamųjų požiūriu. Funkcijų paskirstymą svarbu nagrinėti, nes nuo to, kam kokios funkcijos priskiriamos, priklauso kiek išlaidų bus patiriama funkcijų atlikimo finansavimui, o toliau – kiek pajamų reikės minėtoms išlaidoms padengti. Todėl formalus tarpvyriausybinis funkcijų paskirstymas dar nereiškia decentralizacijos. Kitaip tariant, jei įstatymu priskirta savivaldybei funkcija bus pateikta kaip savarankiška, bet savivaldybė neturės savarankiškumo priimti sprendimų dėl funkcijos įgyvendinimo, standartų, finansavimo pritraukimo, tokia funkcija faktiškai negali būti vertinama kaip savarankiška. Lietuva, kaip ir daugelis pokomunistinių šalių, deklaruojanti decentralizacijos idėją ir ratifikavusi Europos vietos savivaldos chartiją, eina decentralizacijos reformų keliu. [...] Nagrinėjant Lietuvos savivaldybių funkcijų klasifikavimą paaiškėjo, kad pagrindiniame šalies savivaldos įstatyme savivaldybių funkcijos pateikiamos be jokios loginės sistemos ir neatitinka jokios klasifikacijos, nepaisant to, kad savivaldybių išlaidų ataskaitos turi būti teikiamos pagal COFOG (angl. – Classification of the Functions of Governemnt) klasifikaciją. Tai sukuria atskaitomybės problemą. Kitas funkcinės decentralizacijos tyrimo aspektas – devoliucijos ir delegavimo atspindžių Lietuvos teisės aktų funkciniame skirstyme vertinimas parodė, kad ne visos savarankiškos savivaldybių funkcijos iš tiesų tokios ir yra. Pavyzdžiu nagrinėjamos priešmokyklinio ir ikimokyklinio švietimo funkcijos. [Iš leidinio]

ENDaily political discussions about decentralisation in public sector characterise this concepts as frequently audible but little determined. The majority of odds between central and local governments arise namely due to different approach to this term. The subject of this paper – functional decentralisation. The clear division of functions between levels of government has crucial importance, whereas allocating fiscal resources and budget transfers among government tiers must come only after a clear assignment of functions and spending powers. If the responsibilities of the various levels of government are poorly defined, then obviously the resources will also be inadequately defined in regard to the amounts needed to finance spending and in regard to their nature. Therefore the aim of this paper – to evaluate how functional decentralisation of Lithuanian municipalities is reflected in the main national laws from the standpoint of the decentralisation notions. The tasks for achieving the aim are as follows: (1) after a short description of state functions in market economy define the notions of decentralisation, their presumptions and their role in the decentralisation process; (2) to find out how municipal functions in Lithuania, described in the main laws correspond to the nature of decentralisation notions; (3) to evaluate the clarity of decentralisation criteria in functions assignment; (4) to summarize the division of powers between levels of government. Lithuania, as many post-Soviet countries declaring the idea of decentralisation, is still in the process of it. Heritage of the Soviet system and repeated change of political parties hinder the effective implementation of this process. Therefore the understanding of decentralisation process and its political and economic issues is extremely important.Even if there is no perfect model of functions assignment between tiers of government which would be suitable for every system, the main criteria of intergovernmental assignment of functions based on both theoretical studies and empirical research should be taken into consideration, as unclear or incorrect division of responsibilities leads to the problems of inter-jurisdictional miscommunication, inequitable allocation of resources, imprecise accountability and inefficient performance of public functions and also faulty system of intergovernmental transfers. When analysing the functions assignment to Lithuanian municipalities it developed that devolved and delegated functions are presented without any logic system and do not match any classification, notwithstanding the fact, that municipal expenditures must be classified in accordance to COFOG classification, which creates the problem of accountability. Another important outcome of this study is that assessment of two decentralisation notions – delegation and devolution of functions for local level are not so in reality. It means, that delegated or devolved functions set in the law on Local self-government, in fact does not fulfil the nature of these notions, which was clearly shoved on the example of pre-school and pre-primary education. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44626
Updated:
2018-12-17 13:25:01
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: