Joint degree program: lifeline for modern university?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Joint degree program: lifeline for modern university?
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 422-431
Keywords:
LT
Jungtinis laipsnis; Socialinės technologijos; Socialinės technologijos, verslo informatika, bendras laipsnis, universitetas, studentų nuostatos; Studentų požiūris; Universitetas; Verslo informatika.
EN
Business informatics; Joint degree; Social technologies; Social technologies, business informatics, joint degree, university, students' attitudes; Students attitude; University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išprovokuoti diskusiją apie jungtinio laipsnio programų poreikį ir svarbą šiuolaikiniame universitete. Literatūros ir statistinių duomenų analizė parodė, kad šiandien aukštojo išsilavinimo institucijos susiduria su studentų skaičiaus mažėjimu. Tiek darbdaviai, tiek studentai kelia universitetams naujus reikalavimus dėl profesinio parengimo. Siekdami išsaugoti poziciją rinkoje, universitetai kuria naujas strategijas. Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupės atliktas tyrimas parodė, kad jungtinio laipsnio programos yra santykinai patrauklios tiek užsienio, tiek vietiniams studentams. Patraukliausias šių programų bruožas yra galimybė mokytis ir gyventi užsienyje skirtingoje kultūroje. Tik maždaug pusė respondentų paminėjo geresnio išsilavinimo galimybę. Tačiau didesnė dalis respondentų iš Lietuvos manė susidursiantys su finansinėmis problemomis ir bijojo kultūrų skirtumų. Dauguma respondentų atsakė, kad jie teikia prioritetą socialiniams mokslams, nes vidurinės mokyklos suteikia santykinai mažai žinių apie tolimesnes tiksliųjų mokslų studijas ir jie mano, kad studijuoti tiksliuosius mokslus yra sunkiau. Respondentai manė, kad jungtinio laipsnio programos padidina technologijos srities studijų patrauklumą. Pažvelgus į tyrimo rezultatus dabartinių aukštojo mokslo patiriamų problemų kontekste galima teigti, kad jungtinio laipsnio programos gali būti patrauklios tiek studentams iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Tai gali būti ne tik būdas pritraukti studentus, bet taip pat juos pritraukti į technologines ar su technologijomis susijusias studijas.

ENAn aim of this article is to provoke a discussion about the need and importance of joint degree programmes in nowadays university. Analysis of literature and statistic data has shown that at present the higher education institutions confront with the decrease of students. Employers and students have new requirements for universities regarding vocational education and training. In order to retain their position in market, universities develop new strategies. An analysis made by a group of scientist from Mykolas Romeris University showed that joint degree programmes are relatively attractive to both: students from other countries and local students. The most attractive feature of such programmes is a possibility to study and live abroad in different cultures. Only a half of respondents mentioned a possibility to acquire better education. However, a bigger part of respondents from Lithuania thought that they were going to meet financial problems and were afraid of cultural differences. The majority of respondents answered that their priority is social sciences because secondary schools do not provide enough knowledge about further studies of exact sciences and they think that it is harder to study the latter. In the respondents' opinion, joint degree programmes increase the attractiveness of technology studies. After having a look to the research results in the context of nowadays problems of higher education, it may be stated that joint degree programmes may be attractive to both: students from Lithuania and abroad. It may serve as a way to attract students and, also, a way to attract them to technology studies or the studies related to technologies.

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44530
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: