Šiaulių regiono atstovų kalbinė savimonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių regiono atstovų kalbinė savimonė
Alternative Title:
Linguistic self-awareness of representatives of Šiauliai Region
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 130-139. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Keywords:
LT
Dialektologija; Kalbinė savimonė; Sociolingvistika; Šiaulių regionas.
EN
Dialectology; Linguistic self-awareness; Sociolinguistics; Šiauliai region.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida", kurį parengė Lietuvių kalbos institutas. Jame dalyvauja ir Šiaulių universiteto dialektologai. Remiantis Šiaulių regione esančių punktų - Karčemų, Liutkiškių (Radviliškio r.), Norašaičių ir Šapnagių (Šiaulių r.) - sociologinės anketos duomenimis, analizuojama šio krašto žmonių kalbinė savimonė. Atlikto tyrimo pagrindu daroma išvada, kad Šiaulių regiono gyventojai gerai diferencijuoja dvi kalbos formas - sakytinę ir rašytinę, kiekvienai jų priskirdami tik jai būdingas funkcijas ir veiklos sferas. Sakytinė kalba - tai bendravimo šeimoje, su artimaisiais ir su kaimynais kalba, tai - gimtojo krašto tarmė. Rašytinė kalba - tai literatūros, žiniasklaidos ir korespondencijos kalba, ne tokia spontaniška ir gyva, todėl jai geriausiai tinka sunormintas kalbos variantas - lietuvių bendrinė kalba. Tarmiškai kalbantis žmogus, tarmės vartotojas Šiaulių regiono atstovų yra vertinamas kaip socialiai patrauklus, gerbiantis gimtąją tarmę, patriotiškai nusiteikęs žmogus. [Iš leidinio]

ENThe Institute of Lithuanian Language implements the proj ect "Lithuanian Contemporary Research into Geolinguistics: Point Network Optimization and Interactive Dissemination of Dialect Information". Dialectologists of Šiauliai University are the project participants among others. Based on the data obtained from a sociological questionnaire survey research conducted in some places of Šiauliai Region (Karčemos, Liutkiškiai (Radviliškis District), Norašaičiai and Šapnagiai (Šiauliai District) the article analyses the linguistic self-awareness of local population. According to the results of the survey it can be concluded that the population of Šiauliai Region can point out the differences between the two varieties of language, spoken and written, assigning the functions and activity scopes typical of each of them. The spoken language is a language used to communicate with family, relatives, and neighbours; it is a native dialect. The written language is a language used in literature, print media, and correspondence; since it is not as spontaneous and lively, the standardized version, the standard Lithuanian language, is the best option. An individual who speaks / uses a dialect is seen as socially engaging, respecting the native dialect and patriotically-minded person by the representatives of Šiauliai Region. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44352
Updated:
2018-12-17 13:24:16
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: