Idėjos, koncepcijos, mitai ir utopijos. Architektūrinių-urbanistinių idėjų bei koncepcijų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idėjos, koncepcijos, mitai ir utopijos. Architektūrinių-urbanistinių idėjų bei koncepcijų kaita
Alternative Title:
Ideas, conceptions, myths and utopies. The alternation or architectural and urban ideas and conceptions
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 103-106
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Architektūrinė koncepcija; Autorinis meninis darbas; Idėja; Koncepcija; Miesto identitetas; Miesto samprata; Miesto traktuotės; Socialinė programa; Strateginis planas; Urbanistika; Urbanistinė koncepcija; Architectural conception; City conception; Conception; Idea; Identity of the city; Individual artistic creative; Planing; Programe; Sociality program; Town approaches; Town planning; Urban conception.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Koncepcija; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Politinė ideologija / Political ideology; Socialinė programa; Strateginis planas.
EN
City conception; Conception; Idea; Identity of the city; Individual artistic creative; Planing; Programe; Sociality program; Town approaches; Town planning; Urban conception.
Summary / Abstract:

LTArchitektūrinių-urbanistinių koncepcijų apžvalga vykdoma ne chronologiška tvarka, bet priklausomai nuo miesto sampratos kitimo. Skiriamos šios pagrindinės miesto traktuotės – „miestas-istorija“, „miestas-procesas“, „miestas-gamta“, „miestas-muziejus“. Pagrindinis straipsnio tikslas – atskleisti individo meninių kūrybinių ambicijų pasekmes mieste vykstantiems procesams ir miesto identitetui. Komentuojamas architektūrinių-urbanistinių koncepcijų ryšys su viešuoju administravimu ir kita socialinio-ekonominio planavimo veikla. Apibūdinamos urbanistinės koncepcijos Lietuvoje. Išvadose siūloma miestą traktuoti kaip dinamišką procesą, kuriame fiksuojami tik patys vertingiausi etapai ir fragmentai. [Iš leidinio]

ENThe review of architectural-urban conceptions is pursued in the article not in the chronological way, but in the way of the variations of city conception. There are a few main urban approaches: "city-history", "city-process", "city-nature", "city-museum". The main goal of this article is to reveal the subsequences of individual artistic creative ambitions to the processes taking place in the city and to the identity of the city. The connection between architectural-urban conceptions and public administration including other activities of the social-economical planning is commented. Lithuanian urban conceptions are also described. In conclusion the city is offered to be considered like a dynamical process in which the most valuable stages and fragments are fixated. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/443
Updated:
2017-11-11 19:49:07
Metrics:
Views: 23
Export: