Šiaulių apskrities retai apgyventų teritorijų pokyčiai ir demografinės raidos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių apskrities retai apgyventų teritorijų pokyčiai ir demografinės raidos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of changes and demographic development of sparsely populated territories in Šiauliai county
In the Journal:
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Gyventojai / Population; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais Lietuvoje ypač sustiprėjo gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos. Šie procesai intensyvūs tiek mieste, tiek kaime, tačiau kaimiškose teritorijose gyventojų skaičiaus mažėjimas akivaizdus. Formuojasi retai gyvenamų teritorijų arealai ir, jei anksčiau tai buvo būdinga Rytų Lietuvai, pastaraisiais metais kaimiškos teritorijos itin sparčiai retėja ir kituose regionuose, ypač - Šiaulių apskrities teritorijoj e, kuri paskutiniaisiais metais pagal gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus yra viena „pirmaujančių" Lietuvoje. Straipsnyje geografiniu požiūriu analizuojamos Šiaulių apskrities retai gyvenamos teritorijos, jų raidos tendencijos, gyventojų skaičiaus pokyčiai ir teritorinio išsidėstymo ypatumai. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, aptariamos galimos apskrities kaimiškų teritorijų raidos kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Depopuliacija; Gyventojų geografija; Kaimo gyventojai; Retai gyvenamos teritorijos; Decreasing number of inhabitants; Geography of inhabitants; Rural residents; Sparsely populated territories.

ENThe decreasing tendencies of population have become more evident in Lithuania in recent years. These processes are intensive in both cities and villages, yet the decrease in population in rural areas is obvious. Areals of scarcely inhabited territories have been forming – previously the process was typical of Eastern Lithuania, yet in recent years rural territories have been very rapidly depopulated in other regions as well, in particular Šiauliai county which has taken the “leading” position in Lithuania according to the pace of decrease in population. The paper takes a geographical approach to analyse scarcely populated territories in Šiauliai county, their developmental tendencies, changes in the number of population as well as the peculiarities of territorial distribution. With regard to obtained results, possible directions of the development of the rural territories of the county are discussed.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44145
Updated:
2018-12-17 13:23:44
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: