Lietuvos užsienio prekybos sąlygų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos užsienio prekybos sąlygų vertinimas
Alternative Title:
Estimation of Lithuanian foreign trade conditions
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 1, p. 37-44. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
Ekonomikos atvirumas; Eksportas; Eksporto kreditų draudimas; Eksporto kvota; Eksporto rizika; Eksporto struktūra; Importas; Importo kvota; Importo struktūra; Konkurencingumas; Užsienio prekyba, sąlygos, vertinimas; Užsienio prekybos sąlygos.
EN
Competitiveness; Export; Export credit insurance; Export quota; Export risk; Export structure; Foreign trade, conditions, evaluation; Import; Import quota; Import structure; Openness of economy; Terms of foreign trade.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ekonomikos plėtra didele dalimi priklauso nuo užsienio prekybos. Užsienio prekybos vystymas skatina ūkio struktūrinius pokyčius, padeda šalies gamintojams užmegzti glaudžius ekonominius ryšius su kitų šalių verslininkais, geriau prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Tačiau prekiaujant su užsienio šalimis, Lietuvos gamintojai susiduria su įvairiomis problemomis: nestabilia ekonomine ir politine padėtimi atskirose šalyse; valiutų kursų svyravimais; finansinių atsiskaitymų sutrikimais, prekybos operacijų apribojimais ir pan. Eksportuotojai nesugebėdami įvertinti užsienio rinkų, partnerių, su kuriais bendradarbiauja; ekonominės, teisinės, politinės aplinkos ir valdyti rizikos, patiria nuostolių (mažėja eksporto apimtys, vengiama eksportuoti į padidintos rizikos šalis ir pan.). Nagrinėjant užsienio prekybos plėtros problemas, būtina įvertinti užsienio prekybos sąlygas ir numatyti jų gerinimo būdus. Tyrimo tikslas - išnagrinėti Lietuvos užsienio prekybos sąlygas ir jų gerinimo galimybes. Siekiant šio tikslo straipsnyje: 1) nagrinėjami pagrindiniai užsienio prekybos sąlygų vertinimo rodikliai; 2) atliekama Lietuvos užsienio prekybos pobūdžio ir prekinės struktūros analizė; 3) analizuojama konkurencijos įtaka užsienio prekybos sąlygoms; 4) nagrinėjamos pagrindinės problemos, trukdančios Lietuvos užsienio prekybos vystymąsi; 5) pateikiami užsienio prekybos sąlygų gerinimo būdai. Tyrimo objektas - Lietuvos užsienio prekybos sąlygos. Straipsnis parengtas naudojant statistinės, grafinės ir mokslinės ekonominės analizės metodus. [Iš Įvado]

ENThe article analyses foreign trade conditions and ways of their improvement in Lithuania. There are some basic indexes that are characterizing the changes of foreign trade conditions: ratio of export and import with gross domestic product; ratio of export with gross domestic product; ratio of import with gross domestic product and ratio of export prices index with import price index. The structure of Lithuanian export has changed: increased export of textile, wood and chemical products to Western countries. The main problems which hamper the development of Lithuanian export are the following: 1) the lack of turnover means; 2) production are selling at a lost for little known buyers; 3) there are no securities that would be paid for goods at the fixed time; 4) often are suspending export to the increased risk countries. Exporters must estimate these difficulties and try to decrease risk. The article analyses kinds of risk in export and ways of risk reduction. Lithuanian companies, striving for successful activities in foreign countries, have to analyze and estimate possible commercial and political risk which causes untrustworthy of partners, possible bankrupts, not stable economic and political conditions of foreign states. The article analyses the main indexes, factors of competitiveness and means of production competitiveness increasing. The ways of Lithuanian export development are presented in this article. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44135
Updated:
2018-12-17 11:17:45
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: