Ilonos knyga: išėjusiems sugrįžti : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilonos knyga: išėjusiems sugrįžti: recenzija
Alternative Title:
Ilona’s book: for those who left to come back
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 42, p. 216-220. Naujoji lietuvių literatūra
Keywords:
LT
Egzodo literatūra; Struktūralizmas; Feminizmas.
Summary / Abstract:

LTAptariamas Montrealyje (Kanadoje) gyvenusios pedagogės, vertėjos, literatūros tyrėjos ir kritikės Ilonos Gražytės-Maziliauskienės (1933–2001) kūrybinis palikimas – straipsnių rinkinys, kuris sudarytas iš beveik per keturis dešimtmečius spaudoje paskelbtų tekstų. Knygoje – penketas skyrių. Pirmajame sudėti straipsniai apie bendrąsias literatūros problemas ir prozą, antrajame – apie poeziją, trečiajame – dramą ir vertimus , ketvirtajame - pasaulinę literatūrą. Paskutinysis skyrius I. Gražytę-Maziliauskienę pristato kaip kultūrininkę, išeivijos lietuvių visuomenės veikėją. Knygoje taip esama jos sudarytojos Solveigos Daugirdaitės studijos ir Ilinojaus universiteto (Čikaga) profesorės Violetos Kelertienės prisiminimų, kurie papildo ir pagilina I. Gražytės-Maziliauskienės kaip gyvos minties kritikės portretą, jos sudėtingos asmenybės ir gyvenimo išeivijoje aspektus. Recenzijoje palankiai vertinami svarbiausieji I. Gražytės –Maziliauskienės straipsniai, jų vieta ir vaidmuo lietuvių literatūros refleksijoje, dėmesys kitų šalių literatūrai (kanadiečiams prancūzams dėstyta anglų kanadiečių autorių literatūra, apginta daktaro disertacija apie A. Koestlerio kūrybą). Pabrėžiamas kritikės minties išliekamoji vertė svarstant lietuvių klasikos, daugelio išeivijos autorių kūrybą. Išskirtinės reikšmės turi I. Gražytės-Maziliauskienės recenzijos ir straipsniai, parašyti apie lietuvių prozininkų J. Apučio, R. Klimo, S. T. Kondroto, poetės J. Vaičiūnaitės, dramaturgo Juozo Glinskio ir kitų autorių knygas, išleistas sovietmečio Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the creative legacy of Ilona Gražytė-Maziliauskienė (1933–2001), who lived in Montréal, Québec (Canada) and worked as a teacher, translator, literary researcher and critic. Ilona’s legacy consists of a collection of articles published in the Lithuanian press over four decades. The book of articles has 5 chapters. In the first are articles about general problems of literature and prose, in the second – about poetry, in the third – drama and translations, and the fourth – world literature. The last chapter presents I. Gražytė-Maziliauskienė as a cultural worker, a activist in the Lithuanian community. The book also contains I. Gražytė-Maziliauskienė’s reminiscences about Solveiga Daugirdaitė and Illinois University (Chicago) academic Violeta Kelertienė. These supplement and deepen the portrait of I. Gražytė-Maziliauskienė as an incisive critic, and aspects of her complex character and life as an emigrant. This review gives a sympathetic evaluation of the most important of I. Gražytė–Maziliauskienė’s articles, their place and role in Lithuanian literary studies, her attention to the literature of other countries (she taught the literature of Anglophone Canadian authors to francophone Québécois and earned a Doctorate with a dissertation about the work of A. Koestler). The article stresses this literary critic’s enduring contribution in her analyses of Lithuanian classics and the work of many émigré Lithuanian authors. Exceptionally valuable are I. Gražytė-Maziliauskienė’s reviews and articles about the books (published in Russian-occupied Lithuania) of Lithuanian prose writers J. Aputis, R. Klimas, and S. T. Kondrotas, poet J. Vaičiūnaitė, dramaturge Juozas Glinskis and some other authors of the era.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Idėjų inventorius : literatūros kritika / Ilona Gražytė-Maziliauskienė ; sudarė Solveiga Daugirdaitė ; redaktorė ir vertėja Danutė Kalinauskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 527 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/441
Updated:
2018-12-17 11:32:07
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: