Mikas Vaicekauskas, Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikas Vaicekauskas, Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės: recenzija
Alternative Title:
Mikas Vaicekauskas, Lithuanian Catholic Hymns of the 16-18th Centuries
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 365-372
Keywords:
LT
Monografijos; Katalikiškos giesmės; Giesmynai; Giesmių grupavimas; Šaltiniai; Autorystė; Originalumas.
Summary / Abstract:

LTFilologui, katalikų giesmių tyrėjui ypač svarbūs yra du monografijos skyriai, pirmąkart išsamiai pristatantys XVII–XVIII a. leidinius, kuriuose yra lietuviškų giesmių. Autorius apibendrino J. Lebedžio Slavočinskio giesmyno tyrimus, kai ką patikslino. Tolesniems tekstologiniams katalikų giesmių tyrimams svarbūs greta šaltinių pateikti sugrupuoti vertimo variantai, rasti kituose giesmynuose bei leidiniuose. Panašiai monografijoje pirmąkart aprašyti ir vėliau išleisti lietuviški katalikų giesmynai, kiti leidiniai. Nemažas autoriaus indėlis į lietuviškos himnodijos studijas – lietuviškų šaltinių nustatymas. Atliktas nemenkas tekstologinis darbas. Yra ir koreguotinų dalykų, rodančių autoriaus darbo skubotumą (ypač Balso širdies šaltinių apraše). Klaidingai įvertinti kai kurie Contiones Litvanicae giesmių šaltiniai. Tyrimo pagrindu kartais imtas ne pirmasis išlikęs knygos leidimas (Giesmės apie švenčiausią paną Mariją, Altorius duchaunas); per mažai dėmesio skirta to paties leidinio leidimų skirtumams. Tai nulėmė kai kurias klaidas, o leidinių aprašai nebe tokie naudingi, nes neįmanoma suvaikyti giesmių skolinimo krypties. Neištyrus visų išlikusių Balso širdies leidimų teiginiai apie šio giesmyno pildymą naujomis giesmėmis tapo iš dalies klaidingi. Reikšmingas knygos skyrius apie giesmių originalumą. Vertingi monografijos gale esantys priedai. Jie yra viso autoriaus giesmių tiriamojo darbo santrauka, tai atspirtis tiems, kas toliau imsis analizuoti painius šaltinių klausimus. Gaila tik, kad nepakankamas visų išlikusių knygų leidimų ištyrimas verčia šiuos priedus kiek koreguoti. [Iš leidinio]

ENTwo sections of the monography which introduce editions of the 17-18th centuries, which include Lithuanian hymns, are especially meaningful for the philologist and the explorer of Catholic sohymnsngs. The author summarised Lebedis Slavočinskis’ analyses of the hymnal and specified some parts. Translation variants grouped beside the sources and found in other hymnals and publications are significant for further textological analyses of Catholic hymns. Similarly, for the first time the monography describes Lithuanian Catholic hymnals and other later published editions. The identification of Lithuanian sources is a considerable contribution by the author to the studies of Lithuanian hymnody. Substantial textological work has been performed. There are things to be corrected. Some of the sources of Contiones Litvanicae are evaluated incorrectly. Sometimes it is not the first edition of a book that has been chosen for the analysis; too little attention has been paid to differences between editions of the publication itself. This results in certain mistakes. Descriptions of publications are not that useful, since it is impossible to trace the direction of borrowing hymns. Despite this, the section on the originality of hymns is significant. The appendices at the end of the monography are valuable. They constitute a summary of all the author’s analysis of the hymns and are a starting point for those who would like to analyse complex issues associated with the sources. It is pity that the insufficient analysis of all editions of the remaining books necessitates only the correction of those appendices.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Contiones Lituanicae : recenzija / Birutė Kabašinskaitė. Archivum Lithuanicum. 2012, t. 14, p. 339-346.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4408
Updated:
2020-07-21 15:37:19
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: