О редакции Стишного пролога со сказаниями из Киево-Печерского патерика

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О редакции Стишного пролога со сказаниями из Киево-Печерского патерика
Alternative Title:
  • apie Eiliuotojo Sinaksaro redakciją su pasakojimais iš Kijevo Olų pateriko
  • On the edition of the versed Synaxarion with stories from the Kievan Caves Patericon
In the Book:
Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai / sudarė Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. p. 29-44. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai ; 4)
Keywords:
LT
Eiliuotasis Sinaksaras; Kijevo Olų paterikas; Kirilinė rankraštinė knyga; Knygos istorija; Knygos kultūra; LDK; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Rankraštis; Redakcija; XV mžius.
EN
15 century; Book culture; Book history; Cyrilic manuscript book; Edition; GDL; Grand Duchy of Lithuania; Kievan Caves patericon; Manuscript; Versed Synaxarion.
Summary / Abstract:

LTEgzistuoja Eiliuotojo sinaskaro redakcija, kurios 15 išlikusių XV-XVII a. nuorašų kilę iš įvairių LDK teritorijų: Belsko, Lucko, Unevo, Supraslio. Seniausias metinis komplektas sukurtas Belsko vaivadijoje 1496 m. Ryškiausias šios redakcijos struktūros bruožas - ciklas, susidedantis iš 20 pasakojimų apie Kijevo Olų vienuolius. Pasakojimai paskolinti iš Kijevo Olų patriko II Kasijono redakcijos, sukurtos vienuolio Kasijono 1462 m. Kijevo Olų vienuolyne. Šie pasakojimai tolygiai įterpti į abu Sinaksaro tomus. Kai kuriuos tekstus sudarinėtojai adaptavo Sinaksarui: eliminavo ilgus įvadus, pakoregavo pasakojimų kompoziciją ir stilių. Į šią redakciją įėjo ir atnaujinti Kijevo Olų vienuolyno pradininkų Antonijaus ir Teodozijaus gyvenimai, kuriems specialiai buvo sukurtos trumpos eilės. Išskirtinis dėmesys, parodytas Kijevo Olų vienuolyno problematikai šioje Eiliuotojo sinaksaro atmainoje, leidžia spėti, kad ji sukurta XV a. antrojoje pusėje Kijeve, ir todėl siūloma ją vadinti Eiliuotojo sinaksaro Kijevo redakcija. [Iš leidinio]

ENThere are known fifteen surviving copies of the edition of the Versed Synaxarion from the 15th-17th centuries, which come from various territories of the Grand Duchy of Lithuania: Belsk, Lutsk, Unev, and Suprasl. The earliest manuscript annual set was created in the Chelm eparchy in 1496, The most distinct feature of the structure of this edition is a cycle of 20 stories about the Kievan Caves Monastery monks, borrowed from the second Kassian edition of the Kievan Caves Patericon, created by monk Kassian in the Kievan Caves Monastery in 1462. These stories are evenly inserted in both volumes of the Synaxarion. The compilers adapted some of the texts for the Synaxarion: eliminated long introductions, and corrected the composition and style of the stories. This edition also contained the renewed Lives of the Founders of the Kievan Caves Monastery Anthony and Theodosius, for which short verses were specially created. Exceptional attention showed for the problematics of the Kievan Caves Monastery in this variant of the Versed Synaxarion allows us to presume that it was created in the 2nd half of the 15th c. in Kiev, thus a proposal is advanced to call it the Kievan edition of the Versed Synaxarion. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44003
Updated:
2017-01-17 10:31:59
Metrics:
Views: 70
Export: