Fiziškai neįgalaus žmogaus socialinis vaizdinys ir jo struktūra: kokybinio tyrimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fiziškai neįgalaus žmogaus socialinis vaizdinys ir jo struktūra: kokybinio tyrimo rezultatai
Alternative Title:
Social image and structure of a physically disabled person: findings of the qualitative analysis
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 1 (14), p. 8-18
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas kokybinis fiziškai neįgalaus žmogaus socialinio vaizdinio tyrimas. Panaudojant nuotraukas su žmonėmis, turinčiais fizinę (judėjimo) negalę, buvo atlikti 32 pusiau struktūruoti interviu, kurie apdoroti pasitelkus kokybinę turinio (content) analizę. Išskirtos fizinės negalės vaizdinio kategorijos buvo sugrupuotos į 4 lygmenis: individualų, tarpasmeninį, societarinį ir pagalbos. Nustatytas fiziškai neįgalaus žmogaus socialinio vaizdinio ambivalentiškumas (nevienareikšmiškumas) ir kompleksiškumas. Esminiai žodžiai: socialinis vaizdinys, socialinis konstravimas, fizinė negalė, kokybinė turinio analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis vaizdinys; Socialinis konstravimas; Fizinė negalė; Kokybinio turinio analizė; Social representation; Social construction; Physical disability; Qualitative content analysis.

ENThe article presents a qualitative analysis of the social image of a physically disabled person. By using pictures of people having physical (movement) disability, 32 semi-structured interviews were conducted and processed by means of a qualitative content analysis. Categories of the image of physical disability were established and grouped into four levels: individual, interpersonal, societarian and assistance. Ambivalentness (ambiguity) and comprehensiveness of the social image of the physically disabled person was established.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Negalios socialiniai vaizdiniai Lietuvos dienraščiuose / Rita Raudeliūnaitė, Diana Šavareikaitė. Socialinis darbas. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 75-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4397
Updated:
2018-12-20 23:09:10
Metrics:
Views: 38    Downloads: 15
Export: