Возражения к статье Росинаса "Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Возражения к статье Росинаса "Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 53, p. 101-106
Pastabos straipsniui: Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo 2005 p. 177-181.
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje atsakoma į baltisto prof. Alberto Rosino straipsnyje išdėstytą kritiką publikacijos autoriaus darbų apie adesyvą ir inesyvą atžvilgiu. Kalbėdamas apie pralatvių prokalbės lokatyvo su *-i pavyzdį, publikacijos autorius nesutinka su Rosino nuomone, kad sistemoje būtinai turi įsigalėti nežymėtos morfemos. Taip pat publikacijos autorius mano, kad vienaskaitos inesyvo formos *rankājen, *žemējen yra paveldėtos iš indoeuropiečių prokalbės, yra senos ir egzistavo dar iki Leskyno dėsnio. Rosinas šitas formas vadina naujosiomis. Publikacijos autorius mano, kad nėra visai tiksli ir Rosino formuluotė, jog "Rytų baltai [...] i kamieno vienaskaitos lokatyvo *-ei sutrumpino pagal tipologinio vienodumo principą". Publikacijos pabaigoje autorius argumentuoja, kodėl, jo manymu, latvių kalbos prieveiksmis "kurp" turi adesyvui būdingą reikšmę.Reikšminiai žodžiai: Kilmė; Lokatyvas; Inesyvas; Adesyvas; Datyvas; Leskieno dėsnis.

ENThe publication provides the reply to the criticism, provided in the article, written by Baltic studies scholar Prof. Albertas Rosinas with regard to the studies on the adessive and inessive cases, written by the author of the publication. Discussing the example of the locative of pro-Latvian parent language with the *-i, the author of the publication disagrees with Rosinas’s opinion that small morphemes must emerge in the system. In addition, the author of the publication is of the opinion that the singular inessive forms *rankājen and *žemējen come from the Indo-European parent language, are quire old and were in existence before the Leskien’s Law. Rosinas calls the said forms new. The author of the publication is of the opinion that Rosinas’s formulation that "the Eastern Balts [...] shortened the singular locative *-ei of the i stem according to the principle of typological uniformity” is not quite accurate. At the end of the publication the author argues why, in his opinion, the Latvian adverb "kurp" has a meaning, characteristic of the adessive case.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/439
Updated:
2018-12-17 11:32:07
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: