Возражения к статье Росинаса "Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo"

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėВозражения к статье Росинаса "Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo"
AutoriaiSeržants, Ilja
LeidinyjeActa linguistica Lithuanica . 2005, t. 53, p. 101-106
Pastabos straipsniui: Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo 2005 p. 177-181
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKilmė; Lokatyvas; Inesyvas; Adesyvas; Datyvas; Leskieno dėsnis
Santrauka / Anotacija

LTPublikacijoje atsakoma į baltisto prof. Alberto Rosino straipsnyje išdėstytą kritiką publikacijos autoriaus darbų apie adesyvą ir inesyvą atžvilgiu. Kalbėdamas apie pralatvių prokalbės lokatyvo su *-i pavyzdį, publikacijos autorius nesutinka su Rosino nuomone, kad sistemoje būtinai turi įsigalėti nežymėtos morfemos. Taip pat publikacijos autorius mano, kad vienaskaitos inesyvo formos *rankājen, *žemējen yra paveldėtos iš indoeuropiečių prokalbės, yra senos ir egzistavo dar iki Leskyno dėsnio. Rosinas šitas formas vadina naujosiomis. Publikacijos autorius mano, kad nėra visai tiksli ir Rosino formuluotė, jog "Rytų baltai [...] i kamieno vienaskaitos lokatyvo *-ei sutrumpino pagal tipologinio vienodumo principą". Publikacijos pabaigoje autorius argumentuoja, kodėl, jo manymu, latvių kalbos prieveiksmis "kurp" turi adesyvui būdingą reikšmę.

ENThe publication provides the reply to the criticism, provided in the article, written by Baltic studies scholar Prof. Albertas Rosinas with regard to the studies on the adessive and inessive cases, written by the author of the publication. Discussing the example of the locative of pro-Latvian parent language with the *-i, the author of the publication disagrees with Rosinas’s opinion that small morphemes must emerge in the system. In addition, the author of the publication is of the opinion that the singular inessive forms *rankājen and *žemējen come from the Indo-European parent language, are quire old and were in existence before the Leskien’s Law. Rosinas calls the said forms new. The author of the publication is of the opinion that Rosinas’s formulation that "the Eastern Balts [...] shortened the singular locative *-ei of the i stem according to the principle of typological uniformity” is not quite accurate. At the end of the publication the author argues why, in his opinion, the Latvian adverb "kurp" has a meaning, characteristic of the adessive case.

ISSN1648-4444
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/439
Atnaujinta2018-12-17 11:32:07
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 1