Socialinių veiksnių reikšmingumas Lietuvos mokyklą baigiančių mokinių fizinio aktyvumo įpročiams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių veiksnių reikšmingumas Lietuvos mokyklą baigiančių mokinių fizinio aktyvumo įpročiams
Alternative Title:
Significance of social factors for physical activity habits of Lithuanian students graduating from secondary schools
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 4 (70), p. 22-29
Keywords:
LT
11-12 klasių mokiniai; Fizinis aktyvumas; Mokiniai; Socialiniai šeimos ir ugdymo aplinkos veiksniai.
EN
11-12-formers; Formers; Physical activity; Social factors of family and education environment.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti socialinių veiksnių (šeimos ir ugdymo aplinkos) reikšmę Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas baigiančių mokinių fizinio aktyvumo įpročiams. Tyrimo imtis reprezentuoja Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklą baigiančių 16–19 metų mokinių situaciją. Į duomenų bazę įtraukta 1035 mokinių duomenys (385 berniukų ir 650 mergaičių): 48,4 % tiriamųjų mokėsi 11-ose, 51,6 % –12-ose klasėse; 52,7 % gyveno mieste, 47,3 % – mažame miestelyje, kaime. Į duomenų bazę taip pat įtraukta 463 tėvų anketos: 49,2 % yra miesto mokyklų mokinių tėvai, 50,8 % – mažo miestelio ar kaimo mokyklų. Tyrimo pobūdis – paplitimo tyrimas. Pagrindinis metodas – anoniminė anketinė apklausa. Tarp socialinių veiksnių, potencialiai reikšmingų mokinių fizinio aktyvumo įpročiams, tirti tėvų išsilavinimas ir šeimos turtingumas, taip pat ugdymo veiksniai: realus mokinių pamokų ruošos laikas, galimybė būti fiziškai aktyviems mokykloje per pertraukas, mokinių gebėjimas planuoti darbo ir poilsio laiką, informuotumas fizinio aktyvumo tema, sveikatai palankių įpročių ugdymas šeimoje ir mokinio, ir tėvų vertinimu. Pateikiami tyrimo rodikliai, statistiškai reikšmingi ugdytinių fizinio aktyvumo įpročiams. Nustatyta, kad mokiniams, kurių motinų išsilavinimas yra aukštasis, labiau būdingas optimalus fizinis aktyvumas (43,2 %), palyginus su bendraamžiais, kurių motinos turi specialųjį vidurinį ir žemesnį išsilavinimą (33,5 %). Šio požymio skirtumai reikšmingi miestuose gyvenantiems tiriamiesiems. Mokiniai, ruošiantys pamokas 13 val. ar mažiau per savaitę, kaip rekomenduojama higienos normose, dažniau pasižymi optimaliu fiziniu aktyvumu (66,1 %), palyginus su tais, kurie pamokas ruošia per ilgai (53,7 %).Tarp blogai ar patenkinamai galimybę mokykloje per pertraukas pajudėti vertinančių mokinių dažniau buvo tokių, kurie pasižymi nepakankamu fiziniu aktyvumu (94,2 %), palyginus su tais, kurie mano, kad aplinkos sąlygos judėjimui mokykloje yra palankios (90,6 %); dvyliktokams palyginti su vienuoliktokais mokyklos aplinkos sąlygos labiau reikšmingos. Tarp tų, kurie anketose pažymėjo, kad negeba planuoti savo laiko ir bijo, kad nespės pasiruošti abitūros egzaminams, yra 52,1 % nepakankamo ir 40,5 % optimalaus fizinio aktyvumo respondentų. Šis požymis ypač būdingas mergaitėms ir miesto gyventojams. Išvada: motinos aukštasis išsilavinimas, optimalus pamokų ruošos laikas, palankios galimybės pajudėti per pertraukas, mokinių gebėjimas planuoti darbo ir poilsio laiką yra reikšmingi užtikrinant 11–12 klasių mokinių optimalų fizinį aktyvumą. [Iš leidinio]

ENThe aim of this paper was to determine significance of social factors, as family and education environment, for the habits of physical activity of Lithuanian students graduating from secondary schools. Methods. The study sample represents Lithuanian schoolchildren aged 16-19 years of secondary schools.[..] The study design is prevalence study, main study method – anonymous questionnaire. Student‘s physical activity and social characters of the family were evaluated using HBSC (Health Behaviour in School Aged Children) questionnaire. With the aim to investigate factors of student’s education process at school and health awareness of the family, original questions were included. Results. Among the potential factors which might influence student’s physical activity habits were studied parent’s education, richness of the family, and also elements of education environment: real student’s duration of the homework doing, possibility to move actively during the brakes in school, student’s ability to schedule work and leisure time, student’s awareness in the topic of physical activity, how healthy habits are trained in the family according to the evaluation both students and parents.[...] Conclusion. Mother’s higher education, optimal duration of homework, favourable possibilities to move actively during the brakes at school, student’s ability to schedule work and leisure time are important in ensuring optimal physical activity among the 11-12 form students. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Lietuvos 16-19 metų mokyklą baigiančių mokinių fizinio aktyvumo įpročiai visuomenės sveikatos požiūriu / Vida Juškelienė, Stasė Ustilaitė. Sporto mokslas. 2009, Nr. 1, p. 67-74.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43783
Updated:
2018-12-17 00:02:34
Metrics:
Views: 3
Export: