Elektroninė valdžia Lietuvoje : plėtra ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninė valdžia Lietuvoje: plėtra ir problemos
Alternative Title:
Improvement of public administration: progressive experience and theoretical solutions
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2006, Nr. 1 (9), p. 49-58
Notes:
Reikšminiai žodžiai: E valdžia; Efetyvumas; Elektroninė valdžia; Skaidrumas; Viešas administravimas; Viešas sektorius; E government; E-government; Efficiency; Government Management; Public sector; Transparency.
Keywords:
LT
E valdžia; Efetyvumas; Elektroninė valdžia; Skaidrumas; Viešas administravimas; Viešas sektorius.
EN
E government; Efficiency; E-government; Government Management; Public sector; Transparency.
Summary / Abstract:

LTŠiandien ITT yra plačiai taikomos visose įmonių gyvenimo srityse. Formuojant žinių visuomenę siekiama, kad informacija ir žinios taptų pagrindiniu ištekliumi. E. valdžia tampa svarbiausia priemone, leidžiančia atpiginti viešųjų paslaugų teikimo kainas, sumažinti laiko sąnaudas, biurokratiją ir valstybės tarnautojų veiklą labiau nukreipti į atskirų piliečių ir organizacijų poreikius. Viešojo sektoriaus kaita vyksta diegiant naujausius e. verslo sprendimus, kurie didina valstybės valdymo veiksmingumą ir gerina sprendimų priėmimą skirtingose viešojo sektoriaus institucijose. Straipsnyje apžvelgiama e. valdžios situacija Lietuvoje, akcentuojamas e. paslaugų įgyvendinimas ir plėtra, iškeliamos pagrindinės problemos. E. valdžios problematika nagrinėjama ne tik valstybės tarnautojų, bet ir mokesčių mokėtojų atžvilgiu, taip pat pateikiama tyrimų medžiaga, kuri rodo valstybės tarnautojų požiūrį į e. valdžią, aptariamos e. valdžios tendencijos Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENToday ITT are used in all spheres of human life. Information and knowledge should be the main resource creating high-educated knowledge society. E-government is considered a tool helping to decrease bureaucracy and public services' expenses, to save time and to orient officers' activity towards needs of citizens and business organizations. Public sector transforms implementation of modern e-business solutions, which contribute to increase in efficiency of government management and improve decision-making in different public institutions. The article reviews the situation of e-government in Lithuania underlining implementation ofe-services and their development, identifying main problems. E-government situation is described not only from the point of view of state officers but also from that of taxpayers. The analyses of public officers’ attitude to e-government and the main present tendencies of e-government occurring in Lithuania are also presented in the article. [Text from author]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Viešojo administravimo efektyvumas : monografija / ats. redaktorius Alvydas Raipa. Kaunas : Technologija, 2001. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43737
Updated:
2017-12-20 21:22:48
Metrics:
Views: 22
Export: