Neformalaus veikimo veiksnių įtaka urbanistinei raidai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalaus veikimo veiksnių įtaka urbanistinei raidai
Alternative Title:
Influence of non-formal activity factors on urban development
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3, p. 132-143
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrasis programavimo dokumentas; Bendruomenė; Bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos; Gentinių sąjungų žemės; Interesų grupės; Kraštovaizdis; Neformalios regionų teritorijos; Neformalios visuomeninės organizacijos; Neformalios visuomenės organizacijos; Neformalus veikimas; Nevyriausybinės organizacijos; Sodžius; Teritorijų planavimas; Urbanizuotos teritorijos; Įtakos grupės; Community; Community, non-governmental organization; Influence groups; Informal performance; Informal public organization; Informal regional territories; Land of tribal unions; Landscape; Non-governmental organization; Stakeholders; Territory planning; Urbanized territories; Village.
Keywords:
LT
Bendrasis programavimo dokumentas; Bendruomenė; Bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos; Gentinių sąjungų žemės; Interesų grupės; Įtakos grupės; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kraštovaizdis / Landscape; Neformalios regionų teritorijos; Neformalios visuomenės organizacijos; Neformalios visuomeninės organizacijos; Neformalus veikimas; Nevyriausybinės organizacijos; Sodžius; Teritorijų planavimas; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City planning.
EN
Community; Community, non-governmental organization; Influence groups; Informal performance; Informal public organization; Informal regional territories; Land of tribal unions; Landscape; Non-governmental organization; Stakeholders; Territory planning; Urbanized territories.
Summary / Abstract:

LTRemiantis demokratinės visuomenės vystymosi principais, nagrinėjama įvairių socialinių grupių įtaka teritorijų raidos procesams, jos istorinės ištakos, dalykiniai bei emociniai ryšiai su miesto estetinio vaizdo formavimu, urbanistinių procesų raida. Nagrinėjama neformalių veiksnių įtaka urbanistikai teisiniu, ekonominiu, socialiniu, politiniu aspektais ir kt. Atskleidžiami vidiniai urbanizuotų teritorijų socialiniai ryšiai, planavimo įtaka šių procesų raidai. Autorius rėmėsi paktine patirtimi, stebėjimais bei archyvinės medžiagos analise. Statistiniai duomenys ir interviu metodu gauti apklausos rezultatai leido suformuoti objektyvias išvadas apie nevyriausybinių organizacijų (NVO) įtaką urbanistiniams raidos procesams Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENOn the basis of democratic society development principles, the origin of the influence of different social groups on the territory development process, its historic sources, professional and emotional relations with aesthetic image formation of a city, urban process development are discussed in the paper. Economic, social, political and other informal effect consequences on urban development are analyzed. Internal social relations of urbanized territories, influence of planning on the development of the above-mentioned processes are revealed. The paper is based on the author's practical experience, observations and analysis of archives. Statistical data used and answers received through interviews enabled to draw objective conclusions about the influence of non-governmental public organizations (NGO) on urban development processes in Lithuania. [Text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43651
Updated:
2019-02-09 17:22:59
Metrics:
Views: 11
Export: