Lietuvių ir lenkų istoriografija apie lietuvių mitologiją XIX a. pirmoje pusėje : mitologinės tradicijos įtaka lietuvių identiteto formavimuisi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir lenkų istoriografija apie lietuvių mitologiją XIX a. pirmoje pusėje : mitologinės tradicijos įtaka lietuvių identiteto formavimuisi
Alternative Title:
Lithuanian and Polish Historiography on Lithuanian Mythology of the First Half of the 19th Century: Influence of Mythological Traditions on Formation of the Lithuanian Mentality
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2006, t. 48 (5), p. 13-28
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas masonams artimos įtakingiausios XIX a. Vilniuje viešosios organizacijos – šubravcų trumpalaikis „projektas“ parašyti Lietuvos mitologiją. Draugijos nariai buvo nutarę pasirinkti mitologinio personažo pseudonimą ir įsipareigodavo rinkti apie jį medžiagą. Šis gana marginalinis projektas buvo aptarimas šubravcų savaitraštyje „Wiadomości Brukowe“ arba„Gatvės žiniose“, kur pradžioje entuziastingai pristatyta idėja neužilgo pasirodė nepriimtina, netgi tapo pasityčiojimo objektu. Vis tik šubravcų duotas impulsas padarė įtaką daugeliui XIX a. pirmojo ketvirčio lietuvių. Šią idėją vystė Simonas Daukantas, Kajetonas Nezabitauskis, Dionizas Poška, kurį pirmiesiems darbams paskatino būtent šubravcų veikla. Galime pastebėti giją, siejančią Teodoro Narbuto, J. I. Kraševskio, S. Daukanto ir Jono Basanavičiaus ideologijas. Šis procesas buvo svarbus išsivadavimo ideologijos formavimuisi XX a. ir atgimė XX a. Romuvos ir Ethos ideologijoje, kuri yra gaji iki šiol.Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Mitologija; Tauta; Identity; Mythology; Nation.

ENThe article discusses the short-term “project“ of the most influential public organisations of the 19th century in Vilnius – shubravci – which was close to masons, aimed at writing down the Lithuanian mythology. The majority of shubravci were positive about the idea of choosing a pseudonym of the Lithuanian mythological characters and making promise to collect material about each of such characters. This rather marginal project was discussed in publication “Street News”, where the official approach to the idea transformed from particularly enthusiastic to extremely unacceptable even becoming the object of mockery. However the impulse of shubravci was captured by a number of Lithuanians in the first quarter of the 19th century, the idea being later developed by Simonas Daukantas and Kajetonas Neazabitauskis, D.Poška, who saw the idea of Vilnius professors as the „lightning conductor“ to previous works. The union reacted instantly and the idea was subsequently abandoned. We can also observe the processes which led to the ideology of T.Narbutas, J.I.Kraševskis, S.Daukantas, Jonas Basanavičius – the processes which contributed to the birth of liberation ideology of the beginning of the 20th century, reiterated in the 20th century in Romuva and Ethos ideologies.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4360
Updated:
2024-02-19 12:58:36
Metrics:
Views: 54    Downloads: 27
Export: